Avukat Enflasyonuna Çözüm Önerisi

AVUKAT ENFLASYONUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Av. Onur ALTINKAN

Geçtiğimiz aylarda haber sitelerinde ve çeşitli hukuki sitelerde yer alan haberde, yapılan bilimsel bir çalışmaya göre Türkiye’de en mutsuz meslek grubunun avukatlar olduğu belirtilmişti. Elbette bu durumun psikolojik, sosyolojik, ekonomik bir çok nedeni mevcut. Ancak en temel nedenin mesleğin idamesinde harcanan emek ve katlanılmak durumunda kalınan stresin karşılığı olarak hak edilen ücretlerin alınamaması olduğu konusunda eminim birçok kişi benimle hem fikir olacaktır.

DEVAMI… “Avukat Enflasyonuna Çözüm Önerisi”

Nükleer Enerji Çıkmazı

NÜKLEER ENERJİ ÇIKMAZI

Av. Onur ALTINKAN

Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin projelendirilmesi ile birlikte başlayan tartışmalar, Akkuyu’da nükleer santralin temelinin atılmasıyla iyice alevlenmiş ve konuyla ilgili bilgi kirliliği had safhaya ulaşmıştır. Nükleer enerjinin ülkemize getireceği faydaları ve zararları analiz edebilmek için öncelikle Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretiminin durumu ile ilgili bilgi sahibi olunması elzemdir. Bu bakımdan öncelikle Dünya’da enerji üretimi ile ilgili veriler incelenmeli, ardından söz konusu veriler Türkiye özelinde sınırlandırılmalı ve son olarak nükleer santral bağlamında bilinmesi gerekenler ışığında bir değerlendirme yapılmalıdır.

DEVAMI… “Nükleer Enerji Çıkmazı”

Devlet ve Köken

DEVLET VE KÖKEN

Av. Onur ALTINKAN

Nedir devlet?

İnsanların bir arada yaşayarak toplumu oluşturma, bir topluluk meydana getirme güdülerinin sosyolojik ve psikolojik sebepleri olmadığını savunmak, devletin meşruiyetinin insanların mukavemetinden arındırılarak sağlanacağını iddia etmekle aynı derecede gereksizdir.

DEVAMI… “Devlet ve Köken”

Hukuk Bilimi

HUKUK BİLİMİ

Av. Onur ALTINKAN

Kutuptan üç paralel daha uzak yerde hukuk dogmatiği altüst olur. Hakikatin ne olduğunu tayin eden bir meridyen, hak sahibinin kim olduğunu tayin eden birkaç senedir. Ne garip adalettir ki, hudutlarını bir ırmak veya dağ silsilesi çizer. Pirenelerin bu tarafında doğru olan öte yanında yanlış olur.
Pascal

DEVAMI… “Hukuk Bilimi”