Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzaleyi Şuyu Davası)

Ortaklığın giderilmesi davası, hisseli olan bir taşınmazda ortaklığın devamının mümkün olmaması halinde açılabilecek olan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası Antalya ilinde en sık karşılaşılan davalardan bir tanesidir. Ortaklığın giderilmesi davası açarak, hisseli taşınmazdaki ortaklığın sonlandırılmasını, şartların mevcut olması halinde taşınmazın açık arttırma vasıtasıyla satılarak hisse karşılığına denk gelen bedelin alınmasını sağlamak mümkündür. DEVAMI… “Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzaleyi Şuyu Davası)”

Dosya Masrafı İadesi

Dosya masrafı iadesi Antalya ilinde çok fazla uyuşmazlığa konu olmuştur. Dosya masrafı iadesi, bankaların kullandırttıkları kredilerde “dosya masrafı” adı altında yaptıkları kesintidir. Dosya masrafı iadesi konusu, uzun yıllardır gündemde olan ve tüketiciler lehine iadelerin yapılması yönünde gelişen bir konudur. Dosya masrafı iadesi Antalya ilinde hizmet veren avukatlık büromuz vasıtasıyla sağlanabilmektedir. DEVAMI… “Dosya Masrafı İadesi”

Tahliye Taahhütnamesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Tahliye taahhütnamesi nedir?
Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde düzenlenen ve kira ilişkisini sona erdirme imkanı sağlayan bir evraktır. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında, kira sözleşmenin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle dava yoluyla sona erme halleri Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde içerisinde sona erme sebepleri üç başlık altındadır. DEVAMI… “Tahliye Taahhütnamesi Nedir, Ne İşe Yarar?”

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği, kiracının kiraladığı evi belli bir tarihte tahliye etmeyi taahhüt ettiği bir evraktır. Tahliye taahhütnamesi kullanılarak, kiracının söz konusu tarihte evi boşaltmaması halinde, doğrudan tahliye taahhütnamesine dayalı olarak adli mercilerden tahliye talep edilmesi mümkündür. Aksi takdirde Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bir tahliye sebebine dayanılarak dava açılması gerekecektir. DEVAMI… “Tahliye Taahhütnamesi Örneği”

Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmete Karşı Tüketicinin Seçimlik Hakları

Bu makalede, tüketicilerin ayıplı mal kavramına karşı sahip oldukları seçimlik haklar incelenecektir. Malı ticari ve mesleki amacı olmadan malı alan yani günlük hayatı içerisinde malı tüketme ve kullanma amacıyla harekete geçen kişilere tüketici denir. DEVAMI… “Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmete Karşı Tüketicinin Seçimlik Hakları”