İlk Bülten, İlk Yazı

Değerli dostlarımız, uzun zamandır aklımızda olan aylık bülten çıkartma fikrimizi 2021 yılı itibariyle gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Hukuk bültenimizin amaçlarından ilki, o ay meydana gelen ve hem büromuzu hem de bütün halinde hukuk dünyasını ilgilendiren haberlerden müvekkillerimizi ve dostlarımızı haberdar edebilmektir. DEVAMI… “İlk Bülten, İlk Yazı”

KADIN HAKLARI YERİNE İNSAN HAKLARI

Kadınların fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet gördüğü ülkelerde sıklıkla kullanılan bir söylemdir “kadın hakları”. Erkekler tarafından, farklı türlerden şiddete uğrayan kadınlar ve bu durumdan rahatsız olan tüm toplum, “kadın hakları” kavramını şiddet dalgasına karşı bir kalkan olarak kullanmaktadır.

Bu yazı, “kadın hakları” kavramının alt başlıklarında ileri sürülen savlara veya bu kavramla korunmak istenen değerlere karşı bir görüş önermemektedir. Aksine, bu kavram altında korunmak istenen değerlerin, bizzat “kadın hakları” tamlamasıyla zarara uğradığı hususu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. DEVAMI… “KADIN HAKLARI YERİNE İNSAN HAKLARI”

Yeşil Torba

YEŞİL TORBA

Av. Onur ALTINKAN

Diğer tüm hukuk dalları gibi, kendine özgü parametreler barındıran ceza hukuku da binlerce yıllık insanlık tarihinin birikimiyle günümüzdeki halini almış ve çağdaş hukuk sistemlerinde küçük farklılıklar arz ederek şekillenmiştir.

Bütün hukuk kuralları ve buna bağlı olarak bütün hukuk dalları, insanın ve toplumun değer yargılarının gelişmesiyle değişir ve çağa uygun nitelikte şekillenir. Örneğin; binlerce yıl öncenin değer yargıları toplumdaki sınıf farkını normal görmekte ve kölelik, o çağın değerlerine uygun düşmekteydi. Ancak insan beyninin ürünleri olan değer yargılarının gelişmesi, günümüzde kölelik diye bir kavramın reddedilmesini sağlamaktadır. Nitekim kölelik sistemi, günümüzün tüm çağdaş hukuk sistemlerinde başta kişinin hürriyetinden yoksun kılınması olmak üzere birçok suç tipini içerisinde barındıran ve insanlık suçu sayılabilecek nitelikte çağ dışı bir kavramdır. DEVAMI… “Yeşil Torba”

Avukat Enflasyonuna Çözüm Önerisi

AVUKAT ENFLASYONUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Av. Onur ALTINKAN

Geçtiğimiz aylarda haber sitelerinde ve çeşitli hukuki sitelerde yer alan haberde, yapılan bilimsel bir çalışmaya göre Türkiye’de en mutsuz meslek grubunun avukatlar olduğu belirtilmişti. Elbette bu durumun psikolojik, sosyolojik, ekonomik bir çok nedeni mevcut. Ancak en temel nedenin mesleğin idamesinde harcanan emek ve katlanılmak durumunda kalınan stresin karşılığı olarak hak edilen ücretlerin alınamaması olduğu konusunda eminim birçok kişi benimle hem fikir olacaktır.

DEVAMI… “Avukat Enflasyonuna Çözüm Önerisi”

Nükleer Enerji Çıkmazı

NÜKLEER ENERJİ ÇIKMAZI

Av. Onur ALTINKAN

Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin projelendirilmesi ile birlikte başlayan tartışmalar, Akkuyu’da nükleer santralin temelinin atılmasıyla iyice alevlenmiş ve konuyla ilgili bilgi kirliliği had safhaya ulaşmıştır. Nükleer enerjinin ülkemize getireceği faydaları ve zararları analiz edebilmek için öncelikle Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretiminin durumu ile ilgili bilgi sahibi olunması elzemdir. Bu bakımdan öncelikle Dünya’da enerji üretimi ile ilgili veriler incelenmeli, ardından söz konusu veriler Türkiye özelinde sınırlandırılmalı ve son olarak nükleer santral bağlamında bilinmesi gerekenler ışığında bir değerlendirme yapılmalıdır.

DEVAMI… “Nükleer Enerji Çıkmazı”