Ticari Kredilerde Kredi Kullanımı İçin Zorunlu Olan Hesapların Açılması Sebebiyle Herhangi Bir Adla Masraf Kesintisi Yapılamayacağı

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında 22/04/2009 tarihli kurumsal bankacılık hizmetleri sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmeye istinaden davacıya krediler kullandırıldığı, kredilerin kullandırıldığı döneme ait hesap özetine göre davacıdan muhtelif tarihlerde toplamda .. TL kesinti yapıldığı, davalı bankaca krediler için yapılması gerekli ve yapılmış makul ve belgeli masrafların ispat edilemediği, ayrıca kredinin kullanılması için zorunlu olarak açılması gereken bir hesap nedeniyle davacıdan hesap işletim ücreti tahsilatları yanında bir de bankacılık hizmet geliri adı altında kesinti yapılmasının taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetlidir. DEVAMI… “Ticari Kredilerde Kredi Kullanımı İçin Zorunlu Olan Hesapların Açılması Sebebiyle Herhangi Bir Adla Masraf Kesintisi Yapılamayacağı”