Av. Onur ALTINKAN GSAHD Üyeliğine Kabul Edildi

Altınkan Avukatlık Bürosu’nun ortak avukatlarından Av . Onur ALTINKANGSAHD (Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği) üyeliğine kabul edilmiştir.

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği, Galatasaraylı avukatları, hukukçu öğretim üyeleri ila hakim ve savcıları bir çatı altında toplayarak Galatasaray camiasına katkı yapabilecek hukuksal çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu temel amacının yanı sıra; dernek tüzüğünde yer alan tüm amaçların gerçekleştirilebilmesi adına hukuk, eğitim, sosyal kültürel, ticari, iktisadi, sportif alanlarda faaliyet gösterilmektedir. 2017 yılında kurulan dernek, ülke çapında ciddi biçimde büyümekte ve Galatasaray camiası için önemli bir görev üstlenmektedir.