Av. Senem Tur, Altınkan Avukatlık Bürosu’nda

Yeni çalışma arkadaşımız Av. Senem Tur, Altınkan Avukatlık Bürosu'nda göreve başladı.

Antalya doğumlu olan Av. Senem Tur, lise eğitimini Antalya Lisesi'nde tamamlamış olup, lisans eğitimini  ise Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek başarıyla tamamlamıştır.

Hukuk Fakültesi eğitiminin ardından Antalya Barosu'nda avukatlık stajını yapan Av. Senem Tur; stajının ikinci altı aylık kısmında Altınkan Avukatlık Bürosu'na katılmıştır.

Av. Senem Tur; İcra - İflas Hukuku, İş Hukuku, Kira Hukuku gibi hukuk dallarında mesleki birikim ve tecrübeye sahiptir.