Altınkan Avukatlık Bürosu, geniş ve bilgiye değer veren kadrosuyla 30 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Verilen hukuki hizmetin yerine getirilmesinde tecrübe, bilgi birikimi, hızlı hareket etme ve sonuç odaklı yaklaşımın önemi açıktır.

Hem kaliteli bir hizmet verilebilmesi, hem de hızlı hareket ederek hakkın daha çabuk müvekkile kavuşturulması; yeterli sayıda bir ekiple çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

Büro olarak önem gösterdiğimiz husus, kurumsallaşırken ve ekibimizi nicelik olarak geliştirirken kaliteden ve nitelikten taviz vermemektir. Nitekim avukatlık, güven ilişkisine dayalı bir hizmet olup, müvekkillerin birinci önceliği işlerine yeterli özenin gösterilip gösterilmediği noktasında toplanmaktadır.

Bu nedenlerle; büromuz, insan kaynakları anlamında tecrübeye ve bilgi birikimine önem vermekte ve müvekkillerin işlerinin uzman avukat tarafından takip edilmesine önem vermektedir.

Bu bakımdan her biri alanında uzman olan avukatlar, ofis ve adliye personeli ve teknik konulara ilişkin çözümlemelerde katkılarını koyan deneyimli danışmanlarla geniş, profesyonel ve uzman kadroya sahip Altınkan Avukatlık Bürosu, Antalya'da en iyi avukatlık hizmetini verebilmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

1984 yılında faaliyete başlayan Altınkan Avukatlık Bürosu, 30 yılı aşan deneyiminde hukukun hemen hemen tüm dallarında uygulama yapma fırsatı bulmuş, kurucu ortaklar Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku dersleri vermiştir. Bunların dışında Altınkan Avukatlık Bürosu kurucu ortakları, 15 yılı aşkın süre önce başladıkları bilirkişilik görevlerine Antalya Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu ve Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu'nda kayıtlı olarak devam etmektedirler. 

Büro bünyesinde sadece uygulamaya ve pratiğe yönelik tecrübenin dışında akademik kariyere ve akademik gelişime de önem verilmektedir. Nitekim Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları, hukuk fakültesi eğitiminin dışında başka lisans ve ön lisans programlarında eğitim, hukuk dalları ve diğer dallar üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle akademik anlamda gelişim amacı gütmektedirler.

Mesleki tecrübe ve akademik gelişimin dışında, ülkemizde sürekli değişen mevzuat ve Yüksek Mahkemelerin görüş değişiklikleri karşısında, bilgi birikiminin güncel tutulabilmesi de önem taşımaktadır. Bu anlamda bilginin güncellenebilmesi adına emsal kararlar ve kanun değişiklikleri büromuz avukatları tarafından sürekli takip edilmektedir. Bunların dışında mesleki bilgi birikiminin güncelleştirilmesi adına Türkiye Barolar Birliği, Antalya Barosu, üniversiteler ve diğer oda ve dernekler tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programları, seminerler, konferanslar ve her türlü aktiviteye Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları önem vermektedir.