Hekimlerin ve Özel Hastanelerin Tıbbi Malpraktisten Doğan Sorumlulukları-1