Antalya Kıdem Tazminatı Avukatı Bilgileri

Antalya kıdem tazminatı avukatı ihtiyacının en yoğun olduğu illerin başında gelmektedir. Otellerde çalışan kişilerin sezonun sona ermesiyle işten çıkartılmaları söz konusu olmaktadır. Turizm sektörünün yanı sıra, diğer sektörlerde de iş akitleri sona eren çalışanların Antalya’da kıdem tazminatı avukatı ihtiyaçları doğmaktadır.

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, belli şartlar altında çalışana ödenen tazminattır.

Antalya Kıdem Tazminatı Avukatı
Antalya Kıdem Tazminatı Avukatı

İşçinin kıdem tazminatına hak sahibi olabilmesi adına bir kaç farklı ihtimal vardır. 1475 sayılı İş Kanunu‘nun 14’üncü maddesin uyarınca öncelikle işçinin en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışan işçilerin aşağıdaki şartları sağlamaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanmaları mümkündür.

-İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçi antalya kıdem tazminatı avukatı yardımıyla hakkını alabilir.

Bunun dışında sözleşmenin işçi tarafından sona erdirilmesi halinde de kıdem tazminatı alınması mümkün olabilmektedir. Bunun için;

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

-İşçinin ölümü

koşullarından en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Antalya Kıdem Tazminatı Avukatı

Genel kural, istifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamamasıdır. Ancak, yasa maddesi gereği kadın işçilerin evlenmeleri sebebiyle işten ayrılmaları halinde  haklarını alabilmeleri mümkündür.

Aynı şekilde, erkek işçilerin ise askerlik nedeniyle işten ayrılmaları halinde haklarını almaları mümkündür.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Çalışan kişilere işyerinde çalıştığı her yıl için, 30 günlük çalışma ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödenmektedir. Hesaplama sırasında tazminat tutarı, giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Çalışan kişilerin çalıştığı yıllar toplanarak, 30 günlük toplam ücretle çarpılarak hesaplanmaktadır. İş yerinde bir yıldan fazla sürede kalan kişilerin ise devam eden süre içerisinde ki maaş oranı hesaplanmaya eklenerek, hesap yapılmaktadır.

Kıdem Tazminatımı Nasıl Alırım?

Kıdem tazminatınızı alabilmek için mutlaka uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir. Taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını asıl işverenden alabilmeleri de mümkündür. Bu konuda örnek bir Yargıtay kararı şu şekildedir:

Davalı şirketin işçilerinin aslında asıl işveren Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin işçileri olması

Davalılar arasındaki ilişki asıl işveren ve alt işveren ilişkisi olup, 6552 sayılı yasa değişikliği ve buna bağlı yönetmelik alt işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldıracak nitelikte olmayıp, davacının hüküm altına alınan kıdem tazminatından asıl işveren ve alt işverenler 4857 sayılı yasanın 2/6 maddesi uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Mahkemece bu hususlar gözetilmeden kıdem tazminatından sadece davalı asıl işverenin sorumlu tutulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”