Antalya avukat hukuk bürosu
Altınkan Avukatlık Bürosu Ortakları

Altınkan Avukatlık Bürosu, hukukun bütün dallarında profesyonel bir avukatlık hizmeti vermektedir.

Sonuç odaklı yaklaşım, mesleki tecrübe ve akademik çalışmaların getirisiyle her hukuk disiplininin kendine has özellikleri büromuzca benimsenmiştir.

Güncel mahkeme kararları ve mevzuat değişikliklerinin sürekli takibi, büromuzun müvekkilerine en iyi avukatlık hizmetini sunmasında temel faktörlerden biridir.

Temel hukuk dalları bakımından; 1984 yılından beri faaliyette olan Altınkan Avukatlık Bürosu, engin tecrübe birikimiyle uzmanlık sahibidir. Nitekim büronun kurucu ortakları Akdeniz Üniversitesi bünyesinde “Öğretim Görevlisi” sıfatıyla uzun yıllar bir çok farklı hukuk alanında ders vermişlerdir. Bunun yanı sıra son dönemde meydana gelen temel kanun değişiklikleri büromuz avukatları tarafından hassasiyetle takip edilmiş ve değişen düzenlemeler, müvekkillere en iyi avukatlık hizmetinin sunulabilmesi amacıyla içselleştirilmiştir.

Temel hukuk dallarının haricinde; spesifik dallar bakımından verilecek avukatlık hizmetinde temel hukuk ve kanun bilgisi yeterli olmamaktadır. Bu tip alanlar bakımından iyi bir avukatlık hizmetinin verilebilmesi için, söz konusu spesifik alana ilişkin genel bir teknik bilgi, söz konusu alana ilişkin düzenleme getiren kanunların yanı sıra yönetmelik ve tebliğ gibi tüm mevzuata hakimiyet ve söz konusu alana ilişkin yargı organlarının ve akademisyenlerin güncel görüşlerine hakim olmak önem arz etmektedir.

Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları bu durumun bilinciyle en iyi avukatlık hizmetini verebilmek için sürekli güncel kalmayı ve sürekli bilgi birikimini geliştirmeyi amaç edinmişlerdir. Bu bağlamda hukuk alanında lisansüstü eğitimlerin yanı sıra, hukuk dışı alanlarda da ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim ile seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalara katılarak farklı alanlarda bilgi sahibi olmak amaçlanmış, böylelikle müvekkillere en iyi avukatlık hizmetinin verilmesi sağlanmıştır.

Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları, bünyesinde avukatlık hizmeti verilen hukuk alanlarına ilişkin hem uygulamadan gelen tecrübe hem de akademik ve mesleki çalışmalara sürekli katılımın getirdiği bilgi birikimiyle hem temel hukuk dalları hem de spesifik alanlar bakımından uzmanlık sahibidir. Bu bakımdan Antalya merkezli çalışan Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde bulunan avukatların verdiği avukatlık hizmetinin profesyonel bir kalite politikasıyla sunulduğunu söylemek mümkündür.

Büromuz bünyesinde verilen avukatlık hizmeti kapsamında müvekkil memnuniyetinin sağlanabilmesi bakımından her somut olayın kendi özelliğine göre farklılık arz ettiğinin bilinciyle olaya özgü hukuki yollar ve prosedürler işletilmektedir.

Söz konusu prosedürlerin her aşamasında müvekkil bilgilendirilmekte ve adaletin gecikmesinin müvekkilde meydana getireceği maddi ve manevi zararları engellemek bakımından uyuşmazlığın olabilecek en kısa sürede çözülebilmesi sağlanmaktadır.

Bu açıklamaların ışığında; Altınkan Avukatlık Bürosu, faaliyet gösterdiği her alanda doğmuş uyuşmazlıklar bakımından dava avukatlığı ve icra takibi hizmetlerini yürütmektedir.

Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde verilen avukatlık hizmetine ilişkin çalışma alanlarıyla ilgili temel bilgilere sağ taraftaki menüden ulaşmak mümkün olup, en sağlıklı bilgi randevu aracılığıyla yüz yüze verilebilmektedir.