Medeni Hukuk, hukuk dalları arasında en geniş düzenlemelere yer veren ve en kapsamlı hukuk dalıdır. Nitekim Medeni Kanun; Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukuku gibi bireyler arası bir çok düzenlemeyi barındıran bir genel kanundur. Hatta, Medeni Hukukumuzun alındığı İsviçre'de Borçlar Hukukuna ilişkin hükümler bile İsviçre Medeni Kanunu'nun içinde yer almaktadır. Bu da göstermektedir ki; kişilerin birbirleriyle ilişkileri bakımından adeta bir çerçeve kanun gibi genel düzenlemeler Medeni Hukuk bünyesinde yer almaktadır.

1926 tarihli 743 sayılı Medeni Kanun, 22/11/2001 kabul tarihli, 08/12/2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4721 sayılı "Türk Medeni Kanunu" ile yürürlükten kaldırılmıştır. 4721 sayılı yasa halen yürürlüktedir.

İnsanın ana rahmine düşmesinden itibaren edindiği haklarla, ölüme kadar hatta ölümden sonra mirasına ilişkin düzenlemelere kadar geniş bir düzenleme yapısı Türk Medeni Kanunu'nda yer almaktadır. Bu anlamda Medeni Hukuk, insanların haklarına, yükümlülüklerine ve davranışlarına kadar geniş bir kurallar bütününü ortaya koymaktadır.

İnsanların doğumla beraber edindiği hakların yanı sıra; yaş, akıl sağlığı ve çeşitli sebeplerle kısıtlanıp kısıtlanmadıkları gibi çeşitli şartlara göre hukuki işlemlerde bulunup bulunamayacakları, işlem yapma ehliyetlerinin olup olmadığı, nasıl reşit olacakları, iyi niyetli davranma ve dürüstlük yükümlülükleri, ikamet etmesi, nişanlanma, evlilik ve boşanmaya ilişkin hallerde hak ve yükümlülükleri, taşınmaz edinmesi, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakları, ölmesi, ölüme bağlı bulunabileceği tasarruflar ve sınırları, ölüm üzerine mirasçılarının hak ve yükümlülükleri, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin ayrımı gibi insan yaşamına ilişkin pek çok düzenlemenin kaynağı Medeni Hukuktur.

İsviçre'nin aksine Türk Hukuku'nda Borçlar Hukuku ayrı bir kanunla düzenlendiği için, Medeni Hukuk kendi içerisinde 4 alt dala bölünmüştür. Bunlar Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukukudur.

Altınkan Avukatlık Bürosu, Antalya'da Medeni Hukuk kaynaklı uyuşmazlıklarda en iyi avukatlık hizmetini verebilmek ve müvekkil haklarını korumak adına hizmet vermektedir.