Av. Onur ALTINKAN
Antalya Barosu Sicil No: 4321
Kalekapı Vergi Dairesi: 0630347077
Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:17/2 Muratpaşa - AntalyaAv. Şerife ALTINKAN
Antalya Barosu Sicil No: 1380
Üçkapılar Vergi Dairesi : 0630036513
Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:17/2 Muratpaşa - AntalyaAv. Ali Yavuz ALTINKAN
Antalya Barosu Sicil No: 1380
Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:17/2 Muratpaşa - Antalya


Vekaletname çıkarılmasına sebep olan konu, niteliğine göre farklı yetkilerin vekaletnamede bulunmasını gerektirebilir.

Bu bakımdan boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnamelerin bu davalara özgü yetki içermesi ve fotoğraflı çıkartılması gerekmekte, boşanma ve nafaka davaları bakımından çıkartılacak vekaletnamenin iki nüsha şeklinde tanzim edilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişiliği haiz şirketler için çıkartılacak vekaletnamelerin, kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten kaydıyla çıkartılması hem tüzel kişilik bakımından hem de kendi şahsınız bakımından avukatı vekil tayin ettiğiniz anlamına gelmektedir. Vekaletnamenin bu şekilde çıkartılması, ileride tekrar vekaletname çıkartılması gereksinimini ortadan kaldıracaktır.

İşin niteliği bakımından ahz-u kabz, sulh ve ibra, feragat ve kabul, tevkil gibi yetkilerin vekaletnamelerde düzenlenmesi gerekebilir. Bu nedenle vekaletname çıkartmadan önce Altınkan Avukatlık Bürosu ile iletişime geçiniz.

Tek başına vekaletname çıkartılması, vekalet ve dolayısıyla avukatlık ilişkisinin kurulması için yeterli değildir. Vekil ve müvekkil arasında hukuki ilişkinin kurulması için öncelikle tarafların vekalet ilişkisi konusunda karşılıklı anlaşması, ardından müvekkil tarafından çıkartılan vekaletnamenin vekile teslimi gerekmektedir. Dolayısıyla vekaletname çıkartmadan önce Altınkan Avukatlık Bürosu'ndan randevu talep ediniz.


Türkiye'de Çıkartılacak Vekaletnameler

Vekaletname çıkartmak için; müvekkilin bizzat herhangi bir notere giderek, verilen bilgileri ibraz etmek suretiyle işinin niteliğine uygun vekaletnamenin çıkartılmasını talep etmesi gerekmektedir.


Yurt Dışından Çıkartılacak Vekaletnameler

Yurt dışında vekaletname çıkartmak durumunda olan müvekkillerin, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğu'na başvurarak vekaletname çıkartmaları geremektedir. Yabancı ülkenin yetkili makamı tarafından vekaletname çıkartılmışsa, söz konusu vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olabilmesi için yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu'nun belgeyi onaylaması ve üzerine "apostille" şerhi vurması gerekmektedir.