Altınkan Avukatlık Bürosu’nun prensip olarak edindiği en önemli husus, hukukun üstünlüğü ilkesinin adeta bir hayat görüşü olarak içselleştirilmesidir. Nitekim Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde mesleği idame ettiren avukatlar, hem mesleki hayatlarında hem de hayata bakış anlamında hukukun üstünlüğünü bir prensip olarak benimsemişlerdir.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin mesleki anlamda bir prensip olarak kabul edilmesinin sonucu; büromuzca yürütülen tüm iş ve hizmetlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yurt dışında ise Uluslararası Hukuk kural ve ilkelerine uygun bir biçimde yürütülmesi anlamındadır.

Avukatlık Meslek İlkeleri ve etiğine uygun bir biçimde avukatlık hizmeti yürütmek, meslek ahlakı açısından Altınkan Avukatlık Bürosu’nun temel düsturudur.

Prensip olarak edinilen diğer bir husus ise, verilen hukuk hizmetinin profesyonellik ışığında bir kalite politikası ile yerine getirilmesidir. Avukatlık mesleği, niteliği gereği müvekkil ile karşılıklı bir güven ilişkisini zorunlu kılan bir meslektir. Bu bağlamda mesleğin yürütülmesi esnasında; şeffaflık, özenlilik, ivedilik, gizlilik ve nezaket ilkeleri profesyonel kalite politikamızın basamaklarını oluştururlar.

Şeffaflık ile kastedilen husus, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin her basamağında gelinen nokta ve varılacak sonuç ile ilgili müvekkile her an bilgi verilmesi ve müvekkilce merak edilen hususlara açıklayıcı ve yalın bir üslupla cevap verilmesidir.

Özenlilik ile kastedilen, şüphesiz ki ortalama bir özenden fazlasıdır. Altınkan Avukatlık Bürosu; verdiği hukuki hizmetlerde uzmanlık ve yetkinlik doğrultusunda hizmet vermekte, dolayısıyla da mesleğin ve işin yürütülmesinde de bir uzmandan beklenen oranda özenle çalışmaktadır.

İvedilik ile kastedilen; en başta zamanı etkin kullanmak, geç gelen adaletin adalet olmadığı bilinciyle çalışmak ve müvekkil taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda olabilecek en kısa sürede karşılamaktır. Aynı zamanda müvekkil ile ilişkilerde bilginin taze iken paylaşılması esastır.

Gizlilik ilkesi ışığında, müvekkillere ve yürütülen veya bitirilmiş işlere ilişkin bilgiler Altınkan Avukatlık Bürosu’nca korunur ve asla paylaşılmaz.

Medeniyetin bir gereği olarak nezaket, müvekkille ve avukatlık hizmetinin yürütülmesi esnasında kurulan diğer ilişkilerde her daim korunan bir değerdir.

Altınkan Avukatlık Bürosu, müvekkille ilişkilerinde prensip olarak benimsediği kalite politikasının yanı sıra; bir iç disiplin olarak yetkinlik politikası uygulamaktadır. Altınkan Avukatlık Bürosu; söz konusu yetkinlik politikası gereği mevcut uzmanlığıyla asla yetinmeyen, bilgiyi ve mesleki gelişimi araç yerine amaç olarak gören yapısıyla sürekli bilgisini taze tutarak hukuk bilimi anlamında güncellik ve mesleki tatmin sağlamaktadır.


MİSYONUMUZ

Mesleğe başlarken edilen yemin uyarınca hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun bir biçimde davranmak,
müvekkillerimizin memnuniyetini prensiplerimize uygun düşen profesyonel bir kalite politikasıyla sağlamak ve
müvekkillerin haklarını en doğru biçimde koruyabilmek adına en değerli varlığımız olan bilgimizi hukukun üstünlüğü çerçevesinde kullanmaktır.


VİZYONUMUZ

Prensiplerimize bağlılığımızın devamıyla,
yargının 3 temel direğinden biri olan avukatlık mesleğinin niteliğine uygun düşecek biçimde
hukukun üstünlüğünün ve Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını sağlamak adına
bir çok alanda uzmanlaşmış olan büromuzun; her daim etkin, yetkin ve güncel kalarak
kaliteli bir hukuki hizmete devam etmesi için çalışmaya devam etmektir.