Altınkan Avukatlık Bürosu;

Ticaret ve Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tazminat ve Sorumluluk Hukuku, Medeni Hukuk,
Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku gibi hukukun temel alanlarının yanı sıra;

Sağlık Hukuku, Enerji Hukuku, Vergi Hukuku, Sigorta ve Taşıma Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, Yabancılar Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku,
İletişim ve Basın Hukuku, Kamu İhale Hukuku

gibi spesifik alanlarda da uzmanlık sahibidir.

Ayrıca tanıma ve tenfiz işleri, tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma yolları, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yabancı yatırımlar gibi konularda da Altınkan Avukatlık Bürosu tecrübe ve uzmanlık sahibidir.

Distribütörlük, Franchising, Faktoring, Leasing gibi atipik sözleşme tipleri ve akreditif ilişkileri gibi konular da yine uzmanlık alanı dahilindedir.

Söz konusu geniş uzmanlık skalası; 30 yılı aşkın tecrübenin yanı sıra, hukuk üzerine lisans ve lisansüstü eğitim, yandal olarak hukuk dışı lisans ve ön lisans eğitimleri, Türkiye Barolar Birliği’nin sertifikalı eğitim ve seminerleri, devlet ve vakıf üniversitelerinin sertifikalı eğitim ve sempozyumları ile kişisel mesleki ilgi alanlarına yönelik gelişim iştahı sayesinde sağlanmıştır.

Uzmanlık alanlarına ilişkin dağılım ve kişisel bazda yetkinlikler için üst menüden Altınkan Avukatlık Bürosu avukatlarının özgeçmişleri incelenebilmektedir. Uzmanlık konularına ilişkin çalışma alanlarının detayları da yine üst menü vasıtasıyla incelenebilmektedir.