Davam Ne Zaman Biter?

Avukata en sık sorulan sorulardan biri davanın ne zaman biteceğidir. Bütün avukatlar müvekkillerinden sıkça bu ve buna benzer sorular duymaktadırlar:

“Davam ne zaman biter?”

“Dava kaç yıl sürer?”

“Dava neden bu kadar uzun sürdü?”

“Davam neden bitmiyor”

Bu soruların kesin bir cevabı yoktur. Her dosya kendi içerisinde diğerinden farklılık arz eder. Örneğin iki ayrı boşanma davasının bir tanesi 2 yılda bitebilirken, diğeri 5 yılda bitebilmektedir. Bunun bir çok nedeni mevcut olup, her dosyanın kendi içerisindeki yoğunluğu ve toplanması – incelenmesi gereken delillerin sayısı farklıdır. Bu nedenle davanın sonuçlanması bakımından başka dosyalarla kıyas yapılması mantıklı değildir. Dava dosyalarının sonuçlanmasının uzun sürmesi, çoğunlukla avukattan kaynaklanmayan sebeplerledir.

Örneğin; dosyada bazı delillerin bir türlü mahkeme tarafından getirtilememesi, dinlenmeyen tanık bulunması, dosyanın bilirkişiden dönmemesi gibi problemler, davaların uzamasına yol açmaktadır.

Örneğin duruşma günü hakimin izinli olması halinde, Türkiye’de mahkemelerin genel uygulaması, her iki tarafın vekilinden de mazeret dilekçesi alınarak duruşmanın ertelenmesi yönündedir.

Örneğin ilk duruşmaya girildiğinde, bir dahaki duruşma tarihinin 4 ay sonraya verildiğini, 4 ay sonra gidildiğinde ise hakimin o gün izinli olduğunu varsayarsak, ertelenen duruşma yine 4-5 ay sonraya verilecektir. Bu durumda ilk duruşmayla, hakimin izinli olması sebebiyle girilecek olan diğer duruşma arasında 8-9 aylık boşta geçen bir süre doğacaktır.

Aynı şekilde mahkeme hakiminin aynı dosya bakımından farklı tarihlerdeki 2-3 duruşmada daha izinli olduğu düşünüldüğünde, hiç bir şey yapılmadan uzun sürelerin kaybedilebileceği anlaşılacaktır.

Bu durumun çözümü için avukatın yapabileceği hiç bir şey olmayıp, Türkiye’de davalar bu ve benzeri nedenlerle uzun sürmektedir.

Öte yandan, her davanın belirli aşamaları mevcut olup, bir aşamadaki eksiklik bitmeden, diğer aşamaya geçilemez. O nedenle dosya taraflarından birine tebligat yapılamaması, taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılarına ulaşılmak zorunda olması ve benzeri şekilde bir çok farklı durum, davanın uzamasına yol açar.

Bu nedenle bir davanın tam olarak ne kadar süreceğini söylemek mümkün değildir. Ancak dava konusu gereği gerçekleşecek olan aşamalar dikkate alınarak, avukatın tahmini bir süre söylemesi mümkündür. Ancak buna rağmen yukarıda sayılan ve avukatın elinde olmayan bir çok sebeple duruşmaların ertelenmesi ve davanın uzaması mümkündür.