Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczedilemeyen mallar, eski dilde hacze kabil olmayan mallar şeklinde ifade edilirdi. Vatandaşların asgari yaşam standartlarının korunması devletin temel görevlerinden olup, haczedilemeyen mallara ilişkin düzenlemeler de bu görevin doğal bir sonucudur. DEVAMI… “Haczedilemeyen Mallar ve Haklar”

İhtiyati Haciz Nedir, Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin doğmuş ya da doğacak takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır.

Yargıtay’a göre, ihtiyati haciz; asıl icra takip işlemine yardımcı olan, ona güvence sağlayan, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan bir tür koruma işlemidir. (HGK, 16.02.2000, E. 2000/12-49 K.2000/94; 12.HD 22.04.2015 E.2014/35320 K.2015/10927) DEVAMI… “İhtiyati Haciz Nedir, Nasıl Alınır?”