Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?

Miras veya terekenin mirasçılara geçmesine rağmen terekede yer alan mal ve haklar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri için, bunların mirasçılık sıfatlarının miras hukuku uyarınca ispat edilmesi gerekir. Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispat etmelerine ve bu sıfatla terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunmalarına hizmet eden bir belgeye ihtiyaç vardır. Mirasçılık belgesi veya eski ifadeyle veraset ilamı Türk Medeni Kanunu‘nun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Madde; mirasçılara, bu amaçla başvurmaları halinde sulh hukuk mahkemesince veya noterlik tarafından mirasçılık belgesi adı verilen bir belge verileceğini öngörmektedir. DEVAMI… “Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?”