Hesap İşletim Ücretlerinin İadesi Davalarının Bankacılık İşlemi İçermesi Nedeniyle Genel Mahkemede Açılması Gerektiği

ÖZET: Davacının talepleri arasında yer alan hesap işletim ücreti bankacılık işlemi olup tüketici mahkemesinin görevi kapsamında olmadığından bu talep hakkında öncelikle tefrik kararı verilerek genel mahkeme sıfatıyla bakılması gerekirken değinilen bu yön göz ardı edilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/ 30441
Karar: 2014 / 37604
Karar Tarihi: 26.11.2014

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı A.. T.. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı; yurtdışı seyahati için davalı turizm şirketi ile anlaştığını, seyahat bedelinin kredi kartından taksitle alındığını ancak turun iptal edildiğini ödediği paranın yasal faiziyle beraber davalılardan tahsilini ve kart aidatı ve hesap işlem ücreti adı altında kesilen paranın davalı bankadan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı P.. Turizm Sey. A.Ş. davaya cevap vermemiş, davalı Akbank Genel Müdürlüğü davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 2.860 TL.nin davalı P.. Tur.Sey.A.Ş.den, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya ödenmesine, bu talebe ilişkin davalı Akbank’a yönelik davanın reddine, davalı Akbank’a yönelik kredi kartı aidatına ilişkin talebin kısmen kabulü ile, 180 TL.nin bu davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, Fazlaya ilişkin kredi kartı aidatı istemi ile hesap işletim ücreti isteminin reddine, karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı banka tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının talepleri arasında yer alan hesap işletim ücreti bankacılık işlemi olup tüketici mahkemesinin görevi kapsamında olmadığından bu talep hakkında öncelikle tefrik kararı verilerek genel mahkeme sıfatıyla bakılması gerekirken değinilen bu yön göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacı ve davalı temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle hükmün bozulmasına, ikinci bentte açıklanan nedenle davacı ve davalı temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 58,00 TL harcın istek halinde davalı A.. TAŞ’a iadesine, 26.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.