Veterinerlik Hukuku ve Mevzuatı – Antalya Veteriner Hekimler Odası – Av. Onur ALTINKAN

22 Mart 2019 tarihinde "Veterinerlik Hukuku ve Mevzuatı" konulu sunum, Antalya Veteriner Hekimler Odası'nda Av. Onur ALTINKAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Sunum, Antalya ilinde faaliyet gösteren tüm veteriner hekimlere açık olarak yapılmıştır. Söz konusu sunumda;

- Hayvanların eşya niteliğinde olup olmadığı ve bu durumun veteriner hekimlik faaliyetlerine etkileri,
- Veteriner hekimlerin hayvan sahipleriyle arasında doğabilecek hukuki ihtilafların neler olabileceği, hangi hukuk davalarıyla karşı karşıya kalınabileceği, tazminat davaları ve diğer davaların hukuki dayanakları, alınması gereken önlemlerin neler olduğu,
- Veteriner hekimlerin mesleklerini yaparlarken dikkat etmesi gereken hususların neler olduğu,
- Alacağını alamayan veteriner hekimlerin ne gibi yolları kullanabileceği,
- Veteriner hekimlik faaliyetleri nedeniyle veteriner hekimin karşı karşıya kalabileceği suç duyuruları ve ceza davalarının neler olabileceği, bunlara karşı alınması gereken önlemlerin neler olduğu,
- Veteriner hekimlerin bağlı bulundukları Veteriner Hekimler Odası'nın Haysiyet Divanı'nda karşı karşıya kalabilecekleri disiplin cezaları, bunlara itiraz yolları ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı'nda verilebilecek cezalar,
- Veteriner Hekimler Odası'na kimlerin şikayette bulunabileceği, - Veteriner hekimlerin Bakanlık'a karşı sorumlulukları ve alabilecekleri cezaların neler olduğu

konuları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Avukatlık Mesleği Tanıtımı – Av. Onur ALTINKAN – AKEV Kariyer Günleri Meslek Tanıtımları

AKEV Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında 5 Nisan 2019 tarihinde Av. Onur ALTINKAN tarafından avukatlık mesleği lise öğrencilerine tanıtıldı.

Söz konusu etkinlik, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'ne denk gelmesi sebebiyle ayrı bir anlam kazandı.

Kısa bir sunumun ardından, öğrencilerle karşılıklı soru - cevap yapıldı.