Davaların çözümü, üstün hukuk bilgisi ve danışmanlar aracılığıyla sağlanacak bir takım teknik bilgilere de sahip olmayı gerektirir.

Teknik bilgi ise, söz konusu teknik problemle ilgili uzmanlık eğitimi almış kişilerce, yani danışmanlar tarafından sağlanabilmektedir. Örneğin; ayıplı imalat nedeniyle yüklenici firmaya karşı açılacak olan bir dava ele alalım. İmalatın ayıplı olup olmadığı, ayıplıysa söz konusu ayıbın yüzde kaç oranında inşaatı etkilediği, ayıbın giderilmesi için harcanması gereken para miktarı gibi konuların henüz dava açılmadan davacı tarafça bilinmesi, doğru ve sonuca yönelik bir dava açılması bakımından önem arz etmektedir.

Bir başka örnekteyse, iş kazası geçiren bir işçinin işvereninden talep edebileceği tazminatların henüz dava açılmadan bilinebilmesi gerekmektedir. Doğru bir şekilde dava açılabilmesi için, zararı ve zararı karşılayacak parasal miktarı belirlemek şarttır. Söz konusu husus, aktuerya adı verilen ayrı bir uzmanlık alanı olup, bu alanda uzmanlaşmış kişilerle beraber çalışmak, davaların doğru ve hızlı biçimde sona erdirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Altınkan Avukatlık Bürosu; ortaklaşa şekilde farklı uzmanlık alanlarına sahip bir çok danışmanıyla ortak çalışmalar yürütmekte ve danışmanlar aracılığıyla açılacak davalarda hukuki bilginin yanı sıra teknik bilginin de önemine uygun hareket etmektedir.

Bu nedenle, Altınkan Avukatlık Bürosu, çalışmaları esnasında;

  • Sağlık Hukuku ve her türlü kaza ve benzeri şekilde hekim görüşü gerektirebilecek iş kazaları veya ceza hukuku gibi alanlarda teknik konularda destek olmak üzere 9 farklı daldan uzman hekimler,
  • İnşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, ihale uzmanları, gayrimenkul değerleme uzmanı ve gayrimenkul eksperleri gibi taşınmaz ve inşaat hukuku, miras hukuku ve benzeri dallarda teknik konularda destek olabilecek kişiler,
  • Psikolog, pedagog, aile terapisti gibi aile hukuku, ceza hukuku ve benzeri dallarda teknik konularda destek olabilecek kişiler,
  • Tapu takipçileri, ve sosyal güvenlik uzmanları gibi kamu kurumlarına karşı yapılacak hukuki işlemlerde teknik destek olabilecek kişiler,
  • Hesaplama ve muhasebesel işlemlerde teknik destek sağlayabilecek Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,
  • Banka ve sigorta şirketlerinde kariyer yapmış Finansman Hukuku ve benzeri konularda destek sağlayabilecek kişiler,
  • İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde simultane tercüme hizmeti verebilen kişiler,
  • Hukuk alanında akademik kariyer yapmış ve dava dosyalarına sunmak üzere uzman mütalaası adı altında rapor yazabilecek kişiler

olmak üzere geniş bir danışman kadrosuyla çalışmaktadır.

Antalya Avukat