Altınkan Avukatlık Bürosu, 30 yılı aşkın süredir devam eden hukuki faaliyetleri esnasında, bulunduğu ilin hukuk camiasına bir çok yetişmiş çalışan ve avukat kazandırmıştır.

Altınkan Avukatlık Bürosu, topluma ve hukuk camiasına; yetişmiş, bilgili, tecrübeli ve çalışkan insan kaynakları yaratmak adına, istihdam edeceği çalışan ve avukatlarda sıkı bir inceleme mekanizması işletmektedir.

Söz konusu inceleme mekanizması, büro bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin; hakkaniyet ve adalet duygularının gelişmişliğini, kişisel ve mesleki gelişime verdikleri önemin derecesini, hukuk alanında çalışmaktan keyif alıp alamadıklarını ve çalışkanlık seviyelerini tespit etmeye yöneliktir.

Söz konusu incelemeler uyarınca; oldukça soyut olan bu kriterleri sağlayan başvurucular arasında, büronun ihtiyacına göre mesleki yeterlilik incelemesi yapılmaktadır. Bunun amacı,  Hukuk Fakülteleri ve Adalet Meslek Yüksekokulları'nın oldukça fazla sayıda mezun vermesi sebebiyle, hukukçunun ve hukuk sektörü çalışanları arasında hak eden kişinin istihdam altına alınmasının sağlanmasıdır.

Mesleki yeterlilik incelemesi, başvuran kişinin mesleki anlamda her türlü yetkinliğe sahip ve uzmanlaşmış bir pozisyonda olup olmadığının tespit edilmesine ilişkin değildir. Başvuran kişinin, hukuk ve iş bilgisinin yeterli potansiyeli taşıyıp taşımadığını ölçmeye yöneliktir. Diğer bir deyişle, Altınkan Avukatlık Bürosu'nda işe başlayabilmek için, kişinin tamamen kendisini geliştirmiş ve uzmanlaşmış olmasının şart olmayıp, yukarıda sayılan kriterler ve mesleki bilgi anlamında gerekli potansiyele sahip olunması yeterlidir.

Büro bünyesinde bulunan iş tanımlamaları; avukat, stajyer avukat, adliye takip elemanı, ofis asistanı ve muhasebe elemanından ibarettir. Söz konusu iş tanımlamaları uyarınca, aranan kişiye ilişkin özel kriterler ihtiyaç üzerine dönem dönem Altınkan Avukatlık Bürosu web sayfasının duyurular bölümünde yayınlanmaktadır. Örneğin nasıl ve hangi hukuk dallarında tecrübe edinmiş bir avukat arandığı ya da ehliyet sahipliği, seyahat engeli durumu gibi özel kriterlere ilişkin bilgiler, dönem dönem yayınlanan duyurulardan takip edilebilmektedir.

Bunun yanı sıra, Altınkan Avukatlık Bürosu, her daim CV'leri kabul etmekte olup, ihtiyacın oluşması halinde öncelikle evvelce gönderilmiş mevcut özgeçmişler değerlendirilmekte ve kişi mülakata çağrılmaktadır.

Bu nedenle; avukat, stajyer avukat, adliye takip elemanı, ofis asistanı ve muhasebe elemanı şeklinde sınırlandırılmış olan iş tanımlarına uygun CV örneklerinin her daim info@altinkan.com adresindeki e-posta hesabına gönderilmesi mümkündür.