Av. Onur ALTINKAN TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu’nda

Altınkan Avukatlık Bürosu’nun ortak avukatlarından Av . Onur ALTINKANTOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliğine kabul edilmiştir.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda temel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul; Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak politikaları belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek amacı gütmektedir.