Avukatlık hizmeti, sadece davalarda veya icra takiplerinde vekalet ilişkisinin kurulmasıyla sınırlı değildir. Nitekim kamu kurumlarıyla ve kurumsallaşmış firmalarla olan ilişkilerde mevzuata hakim vekiller aracılığıyla işlem yapmak ve hak aramak gerekliliği açıktır. Öte yandan gerek bireylerle gerekse de firmalarla olan ilişkilerde de kişilerin hak kaybı yaşamamak adına avukatla temsil edilmesi önem arz etmektedir.

Örneğin herhangi bir kamu kurumundan hak talep edilirken, bir kamu kurumu tarafından uzlaşmaya çağrılırken, özelleştirilen bir kamu kurumunun yerine hizmet vermeye başlayan özel bir firmayla hukuken ilişkiye girerken, ticari ilişkide olunan firmalarla pazarlık, anlaşma ve sözleşme aşamalarında görüşürken, bir kira ilişkisinde karşı tarafla yeni şartlar değerlendirilmek istendiğinde ya da anlaşmalı boşanma için karşı tarafla görüşmek gerektiğinde bir avukatla temsil edilmek her zaman hakların daha iyi savunulabilmesi ve mağduriyetlerin doğmamasını sağlamaktadır.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün olduğu gibi, herkese ve her duruma karşı avukatla temsilin ne derece büyük önem arz ettiği aşikardır.

Altınkan Avukatlık Bürosu, müvekkillerine sağladığı temsil hizmetiyle hukuki bilgisini ve tecrübesini ortaya koymakta, müvekkiller adına en olumlu sonuçların alınabilmesi adına hizmet vermektedir. Söz konusu hizmetin verilebilmesinde, temsil talep edilen konunun maddi anlamda büyüklüğü veya küçüklüğü önem arz etmeyip, müvekkillerin korunabilmesi ve hakların zayi olmaması önem teşkil etmektedir.