Altınkan Avukatlık Bürosu, kurumsal ve profesyonel işleyen yapısıyla; gerçek ve tüzel kişilere bir çok hukuki hizmet sunmaktadır.

Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde sunulan hukuki hizmetler şu şekilde özetlenebilmektedir:

 

AVUKATLIK

Altınkan Avukatlık Bürosu'nun alanında uzman avukatları; dava ve icra takiplerinde, uzmanlıkları doğrultusunda müvekkillerin haklarını korumakta ve adli merciler önünde yasaların tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde müvekkilleri savunmaktadır. Adli merciler önünde hak kaybı yaşanmaması adına avukatla çalışmak oldukça önemli olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde her uyuşmazlığa özgün çözümler ayrı ayrı planlanmaktadır.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Kurumsal ve bireysel müvekkillere verilen hukuki danışmanlık hizmetiyle; sürekli şekilde müvekkillerin hukuki hakları ve yetkileri doğrultusunda danışmanlık verilmekte ve müvekkillerin hukuki anlamda doğru hamleleri yapması sağlanmaktadır. Hukuki anlamda alanında uzman avukatların sağladığı danışmanlık hizmetiyle alınan kararlar; müvekkillerin şahsi, ekonomik ve ticari gelişimlerine de olumlu etki etmektedir.

ARABULUCULUK

Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın bir yöntem olan arabuluculuk, ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmakta olup, bir takım dava tipleri bakımından arabulucuya başvuru yapmış olmak dava açmanın ön şartıdır. Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde verilen arabuluculuk hizmetiyle; sistematik teknikler uygulanarak, konunun taraflarca müzakere edilmesi sağlanmakta ve uzun ve masraflı olan mahkemeye başvurmadan en uygun çözüme ulaşılmaktadır.

TEMSİL HİZMETİ

Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde verilen temsil hizmetiyle; gerek devlet kurumları önünde müvekkiller temsil edilmekte, gerekse bireysel ya da ticari müzakereler esnasında gerçek ve tüzel kişilerle olan diyalogların geliştirilmesi, yapılacak olan hamlelerin görüşülmesi ya da pazarlık edilmesi aşamalarında müvekkiller temsil edilmekte ve müvekkillerin haklarının hukuki çerçevesi çizilerek hak kaybının önlenmesi sağlanmaktadır.