1984 yılında kurulan Altınkan Avukatlık Bürosu'nun merkezi olan Antalya avukat ihtiyacının en yoğun olduğu illerdendir. Halihazırda büromuz 50 yıla yaklaşan deneyimiyle ulusal ve uluslararası alanda hizmetlerine Antalya’da bulunan ofisiyle devam etmektedir.

Altınkan Avukatlık Bürosu'nda, deneyimli avukatların sağladığı engin tecrübe ile genç avukatların sağladığı dinamizm buluşmaktadır. Bu sayede büromuz; yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilere her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Zira büromuz, dinamik ekibi sayesinde tüm Türkiye'de ve yurt dışında hukuki ve ticari ilişkiler kapsamında hizmet vermektedir.

Antalya Avukat
Antalya Avukat

Antalya Avukat İhtiyacınız İçin Neden Biz?

50 yıla yakın süredir fiilen avukatlık hizmetlerine devam eden büromuz, mesleki gelişime, bilgiye ve tecrübeye değer vermektedir. Zira Altınkan Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortakları; yıllarca Akdeniz Üniversitesi bünyesinde “Öğretim Görevlisi” sıfatıyla ders vermişlerdir. Örnek olarak kurucu ortaklarımız “Hukuk Başlangıcı”, “Borçlar Hukuku” ve “Ticaret Hukuku” gibi alanlarda ders vermiştir. Ayrıca büromuzda yıllarca Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı listesine kayıtlı hukukçu bilirkişilik görevi yürütülmüştür. Halihazırda Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu'na bağlı olarak bilirkişilik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Altınkan Avukatlık Bürosu avukatlarının yayınlanmış 3 adet hukuk kitabı mevcuttur. Aynı zamanda avukatlarımızın hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve makale yarışmalarından verilmiş ödülleri de mevcuttur.

Altınkan Avukatlık Bürosu'nda mesleğe devam eden avukatlar, en iyi avukatlık hizmetini verebilmek adına sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu nedenle kadromuzda İnşaat Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku alanlarında lisansüstü eğitim, Borçlar Hukuku'nda doktora yapmış avukatlar mevcuttur. Avukatlarımız çeşitli üniversitelerde aşağıdaki listede yazılı pek çok alanda dersler vermişlerdir. Aynı zamanda avukatlarımız; ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası), Antalya Barosu, ASMO (Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası), Veteriner Hekimler Odası gibi çeşitli kamu kurumlarında da eğitmen sıfatıyla dersler anlatmaktadır.

Antalya Avukat Ekibimiz Tarafından Verilen Eğitimlerin Bir Kısmı:

 • Medeni Hukuk
 • Kişiler Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Kambiyo Hukuku (Bono (Senet), Çek ve Kıymetli Evrak Hukuku)
 • Sözleşme Hazırlama Teknikleri
 • Dilekçe Hazırlama Teknikleri ve Dilekçe Atölyesi
 • Antalya Avukat Atölyesi ve Meslek Tanıtımı
 • Tüketici Hukuku
 • İş Hukuku
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
 • Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
 • Medeni Usul Hukuku
 • Kamu Personel Hukuku ve Adli Yazışmalar
 • Karar İnceleme Teknikleri
 • Anayasa Hukuku
 • Veterinerlik Hukuku ve Mevzuatı
 • Hukuk ve İnsan Hakları
 • Hayvan Hakları
 • Kadın Hakları
 • Kalem Mevzuatı ve İşlemleri
 • UYAP Bilişim Sistemi

 Bununla beraber kendisini geliştiren Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları farklı alanlarda onlarca onaylı sertifikaya da sahiptir. Tüm ayrıntılarıyla incelemek için tıklayınız.

Ayrıca Altınkan Avukatlık Bürosu avukatlarının uzmanlık ve yetkinliklerini bireysel bazda inceleyebilmek için tıklayınız.

Nasıl Çalışıyoruz?

Büromuzun merkezi olan Antalya, avukat olarak sunduğumuz faaliyetlerin uzun yıllardır merkezindedir. Genel itibariyle büromuz hukukun tüm dallarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu bağlamda Altınkan Avukatlık Bürosu’nun hukuki hizmeti; ticari veya bireysel ilişkilerin kurulmasından evvel başlamaktadır. Zira gelecekte doğması muhtemel olabilecek hukuki uyuşmazlıklara engel olabilmek müvekkillerin korunması adına çok önemlidir.

Buna rağmen uyuşmazlığın doğmuş olması durumunda, müvekkil haklarının korunabilmesi ve hakkın adalete uygun bir biçimde dağıtılabilmesi hedeflenmektedir. Nitekim Altınkan Avukatlık Bürosu, dava ve icra takibi aşamalarında en iyi avukatlık hizmetinin verilebilmesi adına profesyonel bir hukuk hizmeti sağlamaktadır.

Sonuç olarak Antalya avukat arayışında olan pek çok insanı barındırmaktadır. Bu nedenle Altınkan Hukuk Bürosu, hizmetlerin yerine getirilmesinde mesleki ilke ve etik değerlere önem vermektedir. Zira büromuz  müvekkilleriyle olan ilişkilerinde profesyonel bir kalite politikasını ön planda tutmaktadır. Ayrıca gelişen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını da dikkatle takip eden Altınkan Avukatlık Bürosu'nda arabuluculuk ve uzlaştırmacılık faaliyetleriyle de hukuka hizmet edilmektedir. Bu bağlamda çalışma prensiplerimizi görmek için tıklayınız.

Antalya Avukat

Altınkan Avukatlık Bürosu, mevzuat değişiklikleri ile yeni içtihatları sürekli takip eden ve güncel hukuka sürekli hakim olan yapısıyla; müvekkil taleplerinin yerine getirilmesi ve hakkın yerini bulması bakımından sahip olduğu uzmanlık ve bilgi birikimi doğrultusunda hizmet vermektedir.