Aile, toplumun temel yapısını oluşturan ve güven ilişkisine dayanarak inşa edilen bir birimdir.

Ailenin söz konusu bu niteliği sebebiyle, özellikle bizim toplumumuz bakımından ayrı bir değer ve önem taşıyan aile kurumunu ilgilendiren davalar, müvekkiller için hem maddi olarak hem de manevi olarak oldukça sıkıntılı geçmektedir.

Bu bakımdan boşanma davaları, nafaka davaları, velayet davaları gibi aile hukukundan doğan davalarda iyi avukat, her zaman taraflar bakımından önem arz etmektedir.

Nitekim şehir bazında boşanma hızının 2013 yılı itibariyle en yüksek olduğu il binde 2,70 ile Antalya olup, Antalya boşanma davaları bakımından en yoğun şehirlerden biridir.

Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesindeki avukatlar, aile hukukundan doğan davaların müvekkiller bakımından hassasiyetinin bilinciyle; müvekkilin hak ve sorumluluklarını, hukuksal alternatifleri ve işletilecek prosedürü müvekkile aktarıp, müvekkil taleplerine önem vererek hukuksal süreci başlatır ve takip ederler.

Bu bakımdan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile düzenlenen aile ilişkileri ve buna bağlı hak ve sorumluluklar ile hukuki süreçlere hakim olan Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları, Antalya merkezli olmak üzere tüm Türkiye’de başta boşanma davaları olmak üzere, nafaka davaları, velayet davaları ve diğer her türlü aile hukuku kökenli davalar bakımından en iyi avukatlık hizmetini vermek için çalışmaktadırlar.

Büromuz bünyesinde aile hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen dava tipleri genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Mal Rejimi ve Mal Paylaşımı Davaları
  (Olağanüstü mal rejimine geçiş davası, katkı payı alacağı davası, değer artış payı davası, artık değere katılma alacağı davası ve mal rejiminden kaynaklanan diğer her türlü dava)
 • Velayet Davaları
  (Velayetin kaldırılması davası, velayetin değiştirilmesi davası, velayetten doğan her türlü diğer davalar, şahsi münasebet tesisi davası, şahsi münasebet tesisin değiştirilmesi ve şahsi münasebet tesisinin engellenmesi talepli davalar)
 • Nafaka Davaları
  (varsa çocuk için iştirak nafakası davası, eş bakımından tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası davaları, nafakanın arttırımı davası ve nafakanın indirilmesi davaları, yardım nafakası davaları ve benzeri davalar)
 • Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi – Manevi Tazminat Davaları
  (Nişanda takılanların geri verilmesi talepli maddi tazminat davaları, nişanın bozulmasından kaynaklı manevi tazminat davaları ve benzeri davalar)
 • Evlenme İşlemine İlişkin Davalar
  (İddet müddetinin kaldırılması gibi evlenme işlemine ilişkin koşullara yönelik davalar, evlenme işleminin iptali davaları, evlenme işleminin yokluğunu öne süren davalar ve benzeri davalar)
 • Soybağı Davaları
  (Soybağının kurulması davası, soybağının reddi davası, çocuğun tanınması davası, babalık davası ve diğer her türlü davalar)
 • Diğer Davalar
  (Evlat edinmeden kaynaklanan davalar, aile konutunun eşlerden birine tahsisi davası ve aile hukukundan doğan diğer her türlü davalar)

  Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde aile hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
  Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.