Kişilerin bir birey olarak haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen temel hukuk dalı Medeni Hukukun alt dalı olan kişiler hukukudur.

Kişiler Hukuku 4721 sayılı "Türk Medeni Kanunu'nun birinci kitabında düzenlenmektedir. Temel olarak kişi kavramı, Türk Hukuku'nda gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Gerçek kişilere ilişkin düzenlemeler ise; kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, hısımlık, ikametgah, kişilik haklarının korunması gibi başlıklarla düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 47. maddesiyle de; ortak ve sürekli bir amacı gerçekleştirmek için, kendisini oluşturanların kişiliğinden bağımsız ve ayrı bir kişilikle örgütlenen kişi ya da mal toplulukları tüzel kişi olarak adlandırılmış olup, hukukumuzda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikili bir ayrım vardır.

Gerçek kişilerin doğumundan da önce, ana rahmine düşmeleriyle beraber hukuk düzeni içerisinde edindiği haklar mevcuttur. Bu andan başlayarak gerçek kişinin ölümüne kadar geçen sürede çeşitli ihtimallere bağlı olarak edindiği ve hukuk düzeninin kendisine sağladığı haklara ilişkin düzenlemeler karşısında, kişinin korunmaya ve adli merciler önünde hak aramaya ihtiyacı vardır. Örneğin; vasi ve kayyım atanmasına ilişkin işlemler, yaş ve nüfus tashihiyle ad veya soyad değiştirme gibi işlemler, kişilik haklarının maddi ve manevi olarak korunmasıyla buna ilişkin tazminat talepleri, vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlıktan çıkarılmaya karşı hukuki koruma, vatandaşlığa alınma, göçmenlik ve benzeri konularda kişilerin kişiler hukukundan kaynaklı talep ve davalarda avukata ihtiyaç elzemdir.

Benzer şekilde tüzel kişiler, dernekler ve hatta vakıflara ilişkin düzenlemeler karşısında da tüzel kiilerin haklarının korunmasına ihtiyaç vardır.

Bu bakımdan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu genelinde düzenlenen kişilik ilişkileri ve buna bağlı hak ve sorumluluklar ile ilgili hukuki süreçlere hakim olan Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları, Antalya merkezli olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilerin kişiler hukuku kökenli davaları bakımından en iyi avukatlık hizmetini vermek için çalışmaktadırlar.

Büromuz bünyesinde kişiler hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 • Ergin Kılınma Davası (Kazai Rüşt Davası) (Reşitlik Davası)
 • Ad ve Soyad Değiştirilmesi Davası
 • Yaş Düzeltilmesi Davası
 • Cinsiyet Değiştirme Davası
 • Vesayet Davası (Vasi Atanması Davası)
 • Kişilik Haklarına Saldırı Karşısında Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi
 • Kişilik Haklarına Saldırının Yayınlanması
 • Gaiplik Kararı İstenmesi
 • Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi Davası
 • Babalık Davası
 • Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası
 • Soybağının Düzeltilmesi Davası
 • Dernek Haklarının Korunması Adına Açılabilecek Davalar
 • Derneğe Karşı Açılabilecek Davalar (Dernek Üyeliğinden Çıkarılmaya Karşı vs.)
 • Vakıf Haklarının Korunması Adına Açılabilecek Davalar
 • Vakıflara Karşı Açılabilecek Davalar (Vakıf evlatlığının tespiti davası vs.)
 • Diğer Davalar (Kişiler Hukukuna ilişkin, gerçek kişileri ilgilendiren, tüzel kişileri, dernekleri ve vakıfları ilgilendiren her türlü davalar)

Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde kişiler hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.