Av. Dr. Onur ALTINKAN’ın Eğitim Bilgileri

Av. Dr. Onur ALTINKAN, Altınkan Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortakları olan Av. Şerife ALTINKAN ve Av. Ali Yavuz ALTINKAN’ın oğulları olarak İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Antalya’nın en başarılı Anadolu Liselerinden Antalya Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi almış ve 2013 yılında üstün başarıyla mezun olmuştur.

Üniversite eğitimleri esnasında bilimsel çalışmanın ve araştırma kültürünün keyfine varan Av. Onur ALTINKAN, Yaşar Üniversitesi’nin daveti üzerine burslu olarak Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa kabul edilmiştir. “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu” isimli yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş ve yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda uzman bilim adamı sıfatını almıştır.

2016 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Borçlar Hukuku üzerine başladığı doktora eğitimini, “Türk Borçlar Hukuku’nda Geçici Ödemeler” başlıklı tezini başarıyla savunarak 2023 yılında tamamlamıştır.

Hukuk Fakültesi’nde ki eğitim sürecinde, bir hukukçunun hukuk dışındaki diğer bilim dallarında da bilgi sahibi olmasının öneminin farkına varan Av. Dr. Onur ALTINKAN, hukuk fakültesi eğitiminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi’nce sağlanan ikinci üniversite imkanından faydalanarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne kaydolmuş ve 2016 yılında İşletme Bölümü’nden de mezun olmuştur.

Hukuk alanında yaptığı lisansüstü çalışmalarının yanı sıra, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Anabilim Dalı’nda ikinci bir yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu programdan “Hukuk Bürolarında Kurumsallaşma” isimli çalışmasının başarılı bulunmasıyla 2021 yılında mezun olmuştur. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi’nde “İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programından da yine 2021 yılında mezun olmuştur. Kendisine Anadolu Üniversitesi tarafından verilen 2 adet Onur Belgesi ve 5 adet Yüksek Onur Belgesi mevcuttur.

Akademik Çalışmaları

Av. Onur ALTINKAN’ın akademik hayatla bağı sadece yüksek lisans ve doktora çalışmalarından ibaret değildir. 2018 yılı ile 2021 yılları arasında AKEV Üniversitesi’nde öğretim görevlisi sıfatıyla hukuk dersleri vermiştir. AKEV Üniversitesi bünyesinde 2018-2019 akademik yılında; Medeni Usul Hukuku 1 ve 2, Kamu Personel Hukuku ve Adli Yazışmalar derslerini vermiştir. 2019-2020 akademik yılında ise; Anayasa Hukuku, Tüketici Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri, UYAP Bilişim Sistemi derslerini vermiştir. 2020-2021 akademik yılında ise UYAP Bilişim Sistemi ve Ticaret Hukuku derslerini vermiştir. 2021-2022 akademik yılından itibaren öğretim görevlisi olarak Akdeniz Üniversitesi’nde dersler vermektedir. 2021-2022 akademik yılında Uluslararası İlişkiler ve Maliye öğrencilerine “Medeni Hukuk” dersi vermiştir.

Yüksek lisans tezinin genişletilmiş ve güncellenmiş hali olan “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Taraflarının Temerrüdü Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu” başlıklı 466 sayfalık eser, Seçkin Yayıncılık tarafından 2022 yılında yayınlanmıştır.

 “Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler” başlıklı 728 sayfalık eseri de Seçkin Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Borçlar Kanunu’nun 10. Yılı Sempozyumu’nun 1. oturumunda “Türk Borclar Kanunu’nda Geçici Ödemeler Düzenlemesinin Değerlendirilmesi” başlıklı tebliği Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ile birlikte sunmuştur.

Hali hazırda Doçentlik kriterlerini sağlama yolunda akademik çalışmalarına da devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 11. Cilt, 1. Sayısı’nda hakem incelemesinden geçerek yayınlanan “Ana ve Babanın Çocuk Mallarına İlişkin Tasarruf İşlemi Yapmaları Konusunda Hukuki Durum” başlıklı bilimsel makalesi bulunmaktadır. Bursa Barosu’nun 2023 yılında düzenlediği Avukat Cengiz Göral Makale Yarışması’nda ikincilik ödülü almıştır.

Mesleki Faaliyetleri

Av. Onur ALTINKAN, 2014 yılında İzmir Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamış, kendisine gelen akademisyen olarak üniversitede kalma teklifini reddetmiştir. Ardından Antalya’ya dönmüş ve Altınkan Avukatlık Bürosu’nda ortak avukat sıfatıyla avukatlık mesleğine başlamıştır.

Doktora eğitimi, akademik ve bilimsel anlamda bir kişinin alabileceği en yüksek ünvan olan “Dr.” ünvanını kendisine kazandırmıştır. Özel Hukuk Anabilim dalında doktor unvanına sahip olan Av. Dr. Onur ALTINKAN,  özel hukukun kapsamına giren; Medeni Hukuk ve Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku gibi Medeni Hukuk’un alt dallarında, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku ve bunların tüm alt dallarında uzmanlık sahibidir. Avukatlık alanında mesleki faaliyetleri de genelde bu alanlardadır.

Av. Onur ALTINKAN, avukatlık mesleğinin yanı sıra, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak Uzlaştırmacılık görevini de yerine getirmektedir. Aynı zamanda arabuluculuk da yapmaktadır. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku, İnşaat Hukuku alanlarında “uzman arabulucu” unvanına sahiptir. 2015 yılında edindiği ve Noterlik Belgesi de mevcuttur.

Kişisel ve mesleki gelişimin bir ömür boyu devam edeceğine inanan Av. Onur ALTINKAN, pek çok bilimsel ve mesleki çalışmaya katılmış, sayısız sertifika ve katılım belgesi sahibi olmuştur. Bunlardan bir kısmı şu şekildedir:

Av. Onur ALTINKAN’ın Sahip Olduğu Sertifikalar

 • Sakarya Üniversitesi tarafından verilen “Patent ve Marka Yönetimi” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İzmir Barosu tarafından verilen “Tüketici Hukuku” sertifikası
 • Selçuk Üniversitesi tarafından verilen “Borçlar Kanunu” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen “Finansman Hukuku” sertifikası
 • Anadolu Üniversitesi tarafından verilen “İş Yaşamı ve Hukuku” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen “Enerji Hukuku” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen “Kamu İhale Hukuku” sertifikası
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından verilen “Sağlık Hukuku” sertifikası
 • Antalya Barosu tarafından düzenlenen “Adli Yardım Uygulama Esasları ve Bilgilendirme” eğitimi sertifikası
 • SAHUMER ve Adli Bilimciler Derneği tarafından verilen “Sağlık Hukuku” sertifikası
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen “Maddi Tazminat Hesap (Aktüerya) Bilirkişiliği Uygulamalı Sertifika Programı” sertifikası
 • Antalya Barosu tarafından verilen “Aile Hukuku ve Mal Rejimleri” sertifikası
 • Başkent Üniversitesi tarafından verilen “Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” sertifikası
 • Selçuk Üniversitesi tarafından verilen “Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim Eğitimi” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen “Covid-19 Salgınının İş Hukukuna Etkileri” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen “Aile Hukuku” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen “Tahkimde Taraf Vekilliği” sertifikası
 • Antalya Bilim Üniversitesi tarafından verilen “Temel Arabuluculuk Eğitimi” sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından verilen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından verilen “Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından verilen “Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” sertifikası
 • Rodos Grup tarafından Cem Öğretir eğitmenliğiyle düzenlenen “Diksiyon” “Etkili İletişim” ve “Beden Dili” programlarına ilişkin sertifikalar

Av. Onur ALTINKAN’ın Sahip Olduğu Katılım Belgeleri

 • Tıp Hukuku Araştırma Merkezi tarafından verilen “Hekimlerin ve Özel Hastanelerin Tıbbi Malpraktisten Doğan Sorumlulukları” konulu panelin katılım belgesi
 • İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından verilen “İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon” konulu eğitimin katılım belgesi
 • İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından verilen “Uluslararası Tedarik ve İthalar” konulu eğitimin katılım belgesi
 • Yaşar Üniversitesi tarafından verilen “1. Tüketici Hukuku Sempozyumu” katılım belgesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi ve Raoul Wallensberg Institute tarafından düzenlenen “İnsan Hakları Hukuku” konulu eğitimin katılım belgesi
 • Antalya Barosu tarafından düzenlenen “CMK Vekilliği Uygulama Esasları” isimli eğitimin katılım belgesi
 • Antalya Barosu tarafından düzenlenen “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” isimli eğitimin katılım belgesi,
 • Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından verilen “İstinaf Kanun Yolu” konulu eğitime katılım belgesi
 • Antalya Bilim Üniversitesi tarafından verilen “Ceza Muhakemelerinde Uzlaştırmacılık Eğitimi” katılım belgesi
 • Acıbadem Üniversitesi tarafından verilen “Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu” konulu eğitimin katılım belgesi
 • Acıbadem Üniversitesi tarafından verilen “Sağlık Hukukunda Sigorta Eğitimi” konulu eğitimin katılım belgesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen “İş Hukuku” konulu eğitimin katılım belgesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen “Ticaret Hukuku” konulu eğitimin katılım belgesi

Kendisine Anadolu Üniversitesi tarafından verilen 2 adet Onur Belgesi ve 5 adet Yüksek Onur Belgesi mevcuttur.

Eğitmenlik ve Konuşmacılık Geçmişi

Av. Onur ALTINKAN, yukarıda da açıklandığı üzere üniversitelerde öğretim görevlisi sıfatıyla dersler vermiştir. AKEV Üniversitesi bünyesinde 2018-2019 akademik yılında; Medeni Usul Hukuku 1 ve 2, Kamu Personel Hukuku ve Adli Yazışmalar derslerini vermiştir. 2019-2020 akademik yılında ise; Anayasa Hukuku, Tüketici Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri, UYAP Bilişim Sistemi derslerini vermiştir. 2020-2021 akademik yılında ise UYAP Bilişim Sistemi ve Ticaret Hukuku derslerini vermiştir. 2021-2022 akademik yılından itibaren öğretim görevlisi olarak Akdeniz Üniversitesi’nde dersler vermektedir. 2021-2022 akademik yılında Uluslararası İlişkiler ve Maliye öğrencilerine “Medeni Hukuk” dersi vermiştir.

Av. Onur ALTINKAN’ın eğitici kimliği, üniversite bünyesindeki çalışmalarıyla sınırlı değildir. 2020 yılıyla 2024 yılları arasında, Antalya Barosu Staj Akademisi’nde görev almıştır. Stajyer avukatlara “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” başlığıyla “Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar” derslerini anlatmıştır.

Av. Onur ALTINKAN’ın eğitmenlik geçmişi üniversitelerle sınırlı değildir. Aynı zamanda ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) Akademi eğitmenidir. ATSO bünyesinde “Sözleşme Yapma Teknikleri“, “İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları” ve “Kıymetli Evrak Hukuku ve Kambiyo Senetleri” eğitimlerini vermiştir.

ATSO Akademi’nin yanı sıra pek çok farklı özel ve kamu kuruluşunda eğitimler vermektedir. Zira Veteriner Hekimler Odası’nda “Veterinerlik Hukuku ve Mevzuatı” başlığıyla verdiği eğitim, Türkiye’de alanında tektir.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda “İş Hukuku” eğitimleri vermektedir.

Verdiği Diğer Eğitim & Sunumlar

Av. Onur ALTINKAN, öğrenci toplulukları, dernekler, kulüpler ve diğer kurum ve kuruluşlarda da eğitmen veya konuşmacı olarak sunumlar yapmaktadır. Bunların bir kısmı şu şekildedir:

 • Avukatlık mesleği tanıtımı, AKEV Koleji Kariyer Günleri – 2019
 • “UYAP Bilişim Sistemi” eğitimi, Tekno Hukuk Akademisi – 2022
 • “Sözleşme Hazırlama Teknikleri” eğitimi, Lawtudent Community – 2022
 • “Karar İnceleme Yöntemleri” eğitimi, Lawtudent Community – 2022
 • Temel UYAP eğitimi, Altınbaş Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü – 2022
 • “Hukuk ve İnsan Hakları” sunumu, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü – 2022
 • “Sözleşme Hazırlama Teknikleri” eğitimi, Lawtudent Community – 2023
 • Dilekçe Atölyesi – 4 Oturum, Altınbaş Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü – 2023
 • “Sözleşme Hazırlama Teknikleri” eğitimi, Yenilikçi Hukukçular Platformu ve Tekno Hukuk Akademisi – 2023
 • “UYAP Bilişim Sistemi” eğitimi, Yenilikçi Hukukçular Platformu ve Tekno Hukuk Akademisi – 2023
 • “Dilekçe Yazım Teknikleri” eğitimi, Lawtudent Community – 2023
 • “Sözleşme Hazırlama Teknikleri” eğitimi, Lawtudent Community – 2023
 • Hukuk ve avukatlık mesleği tanıtımı, Bilfen Koleji 9. Kariyer Günleri – 2024
 • “Sözleşme Hazırlama Teknikleri” eğitimi, Yenilikçi Hukukçular Platformu ve Tekno Hukuk Akademisi – 2024
 • Dilekçe Atölyesi – 2 Oturum, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Topluluğu – 2024
 • Hayvan Hakları, Antalya Birey Koleji – 2024

Diğer Faaliyetleri

Av. Onur ALTINKAN Youtube üzerinde de sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyetlerde bulunmaktadır. Hukuk Bilimi üzerine bilgilendirici videolar içeren Altınkan Hukuk Kanalı isimli Youtube Kanalı aktiftir. Kanal, 250.000’in üzerinde izlenme almıştır.

2017 yılında dünya evine giren Av. Onur ALTINKAN, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları’nda da bir çok faaliyette bulunmuştur. ATİK (Antalya Tenis İhtisas Kulübü Derneği), Antalya Anadolu Lisesi Mezunları Derneği,  KONYSİAD (Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği), Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği başta olmak üzere bir çok dernek ve sivil toplum kuruluşunun da üyesidir. Antalyaspor Kulübü’nün kongre üyesi olan Av. Onur ALTINKAN, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) İl Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Düzenli olarak Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) bağışta bulunmaktadır. Aynı zamanda hizmetleri nedeniyle Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan da Teşekkür Belgesi almıştır.

Hali hazırda Antalya Barosu Meslek Sorunları Kurulu’nun ve Baro Yayınları Kurulu’nun yürütme kurulu üyesidir. Antalya Kent Konseyi Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu başkan vekilliği görevini ifa etmektedir.

Av. Onur ALTINKAN lisanslı satranç oyuncusudur. Hobi olarak hukukun kökeni, insan hakları, adalet, felsefe ve bilim üzerine yazılar yazmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Av. Onur ALTINKAN’ın Hukuki Haber İnternet Sitesi’nde ve Akdeniz Ekonomi Dergisi’nde köşe yazıları yayınlanmaktadır. Antalya Barosu Dergisi’nde ve Bursa Barosu Dergisi’nde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Aynı zamanda www.antalyabugun.com isimli sitenin hukuk danışmanı olarak kurumsal künyesinde yer almaktadır.

Hedefleri

Av. Onur ALTINKAN, mesleki hedeflerini faaliyet alanlarındaki uzmanlığını koruyarak güncel kalmak ve müvekkil haklarını en iyi şekilde savunarak çözüm odaklı anlayışın yanı sıra hukuka ve adalete hizmet etmek olarak belirlemiştir. Tecrübesi ve bilgi birikimiyle Altınkan Avukatlık Bürosu’nun ortağı olarak hukuki hizmetlerinde danışmanlık yapmaya, fiilen avukatlık mesleğini ifa etmeye ve müvekkillere çözüm önerileri sunmaya devam etmektedir.