Altınkan Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortakları olan Av. Şerife ALTINKAN ve Av. Ali Yavuz ALTINKAN'ın oğulları olarak İstanbul ilinde dünyaya gelen Av. Onur ALTINKAN, lise eğitimini Antalya'nın en başarılı Anadolu Liselerinden Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, üniversite sınavında sağladığı başarıyla beraber Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimi almış ve 2013 yılında üstün başarıyla mezun olmuştur.

Hukuk Fakültesi'nde ki eğitim sürecinde, bir hukukçunun hukuk dışındaki diğer bilim dallarında da bilgi sahibi olmasının öneminin farkına varan Av. Onur ALTINKAN, hukuk fakültesi eğitiminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi'nce sağlanan ikinci üniversite imkanından faydalanarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne kaydolmuş ve 2016 yılında İşletme Bölümü'nden de mezun olmuştur.

Üniversite eğitimleri esnasında bilimsel çalışmanın ve araştırma kültürünün keyfine varan Av. Onur ALTINKAN 2015 yılında Yaşar Üniversitesi'nin burslu olarak daveti üzerine Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim seviyesini bir üst seviyeye taşımıştır. Yüksek Lisans eğitimi boyunca hukukun farklı dallarında uzmanlaşmaya yönelik dersler alan ve başarılı olan Av. Onur ALTINKAN, "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu" isimli 274 sayfalık yüksek lisans tezini başarıyla savunmuş ve yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda uzman bilim adamı sıfatını almıştır.

Yüksek Lisans eğitimi esnasında bir yandan da avukatlık stajını başlatan Av. Onur ALTINKAN, 2014 yılında İzmir Barosu'na bağlı olarak Av. Özlem Koçanaoğulları'nın yanında avukatlık stajını tamamlamıştır. 2015 yılında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Av. Onur ALTINKAN, kendisine gelen akademisyen olarak üniversitede kalma teklifini reddederek, anne ve babasının devam ettirmekte olduğu Altınkan Avukatlık Bürosu'nda ortak avukat sıfatıyla göreve başlamak üzere Antalya iline dönmüştür.

Altınkan Avukatlık Bürosu'nda avukatlık hizmetleri vermeye başlayan Av. Onur ALTINKAN, 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimi, akademik gelişim anlamında bir akademisyenin alabileceği en yüksek ünvan olan "Dr." ünvanının kazanılabilmesi anlamına gelmekte olduğundan, Özel Hukukun kapsamına giren, Medeni Hukuk ve Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku gibi alt dalları, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku ve tüm bu hukuk dallarının tüm alt dallarında Av. Onur ALTINKAN'a uzmanlık kazandırmaktadır.

Av. Onur ALTINKAN'ın akademik hayatla bağı sadece yüksek lisans ve doktora çalışmalarından ibaret olmayıp, 2018 yılından beri AKEV Üniversitesi'nde öğretim görevlisi sıfatıyla hukuk dersleri vermektedir. Av. Onur ALTINKAN, AKEV Üniversitesi bünyesinde 2018-2019 akademik yılında; Medeni Usul Hukuku 1 ve 2, Kamu Personel Hukuku ve Adli Yazışmalar derslerini vermiştir. 2019-2020 akademik yılında ise; Anayasa Hukuku, Tüketici Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Kalem Mevzuatı ve İşlemleri, UYAP Bilişim Sistemi derslerini vermiştir.

Av. Onur ALTINKAN'ın eğitici kimliği, üniversite bünyesindeki çalışmalarının yanı sıra, stajyer avukatların mesleki gelişimini de kapsamaktadır. Av. Onur ALTINKAN, 2020 yılından itibaren, Antalya Barosu Staj Yürütme Kurulu bünyesinde, stajyer avukatlara "Hukuk Muhakemeleri Kanunu" dersleri anlatmaktadır.

Lisans ve lisansüstü eğitimlerdeki başarılarının yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişimin bir ömür boyu devam edeceğine inanan Av. Onur ALTINKAN, pek çok bilimsel ve mesleki çalışmaya katılmış, sayısız sertifika ve katılım belgesi sahibi olmuştur. Bunlardan bir kısmı şu şekildedir:

 • Sakarya Üniversitesi tarafından verilen "Patent ve Marka Yönetimi" sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İzmir Barosu tarafından verilen "Tüketici Hukuku" sertifikası
 • Selçuk Üniversitesi tarafından verilen "Borçlar Kanunu" sertifikası
 • Tıp Hukuku Araştırma Merkezi tarafından verilen "Hekimlerin ve Özel Hastanelerin Tıbbi Malpraktisten Doğan Sorumlulukları" konulu panelin katılım belgesi
 • İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından verilen "İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon" konulu eğitimin katılım belgesi
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen "Finansman Hukuku" sertifikası
 • İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından verilen "Uluslararası Tedarik ve İthalar" konulu eğitimin katılım belgesi
 • Anadolu Üniversitesi tarafından verilen "İş Yaşamı ve Hukuku" sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen "Enerji Hukuku" sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından verilen "Kamu İhale Hukuku" sertifikası
 • Yaşar Üniversitesi tarafından verilen "1. Tüketici Hukuku Sempozyumu" katılım belgesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından verilen "Sağlık Hukuku" sertifikası
 • Dokuz Eylül Üniversitesi ve Raoul Wallensberg Institute tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Hukuku" konulu eğitimin katılım belgesi
 • Antalya Barosu tarafından düzenlenen "Adli Yardım Uygulama Esasları ve Bilgilendirme" eğitimi sertifikası
 • SAHUMER ve Adli Bilimciler Derneği tarafından verilen "Sağlık Hukuku" sertifikası
 • Antalya Barosu tarafından düzenlenen "CMK Vekilliği Uygulama Esasları" isimli eğitimin katılım belgesi
 • Antalya Barosu tarafından düzenlenen "Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru" isimli eğitimin katılım belgesi,
 • Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından verilen "İstinaf Kanun Yolu" konulu eğitime katılım belgesi
 • Antalya Bilim Üniversitesi tarafından verilen "Ceza Muhakemelerinde Uzlaştırmacılık Eğitimi" katılım belgesi
 • Acıbadem Üniversitesi tarafından verilen "Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu" konulu eğitimin katılım belgesi
 • Acıbadem Üniversitesi tarafından verilen "Sağlık Hukukunda Sigorta Eğitimi" konulu eğitimin katılım belgesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen "Maddi Tazminat Hesap (Aktüerya) Bilirkişiliği Uygulamalı Sertifika Programı" sertifikası
 • Antalya Barosu tarafından verilen "Aile Hukuku ve Mal Rejimleri" sertifikası
 • Başkent Üniversitesi tarafından verilen "Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi" sertifikası
 • Selçuk Üniversitesi tarafından verilen "Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim Eğitimi" sertifikası
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen "İş Hukuku"konulu eğitimin katılım belgesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen "Ticaret Hukuku"konulu eğitimin katılım belgesi
 • Rodos Grup tarafından Cem Öğretir eğitmenliğiyle düzenlenen "Diksiyon" "Etkili İletişim" ve "Beden Dili" programlarına ilişkin sertifikalar

 

Tüm bunların dışında, Av. Onur ALTINKAN'a Anadolu Üniversitesi tarafından verilen 2 adet Onur Belgesi ve 5 adet Yüksek Onur Belgesi mevcuttur.

Av. Onur ALTINKAN, avukatlık mesleğinin yanı sıra, üstün hukuk bilgisiyle Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak Uzlaştırmacılık görevini yerine getirmektedir. Av. Onur ALTINKAN’ın 2015 yılında edindiği ve Noterlik yapma yetkisi içeren Noterlik Belgesi de mevcuttur.

2017 yılında dünya evine giren Av. Onur ALTINKAN, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra meslek odalarıyla da bir çok faaliyette bulunmuştur. Aynı zamanda ATİK (Antalya Tenis İhtisas Kulübü Derneği), Antalya Anadolu Lisesi Mezunları Derneği,  KONYSİAD (Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği), Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği başta olmak üzere bir çok dernek ve sivil toplum kuruluşunun da üyesidir. Antalyaspor Kulübü'nün kongre üyesi olan Av. Onur ALTINKAN, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) İl Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Düzenli olarak Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) bağışta bulunan Av. Onur ALTINKAN, eğitim ve doğa için yaptığı hizmetler nedeniyle Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan da Teşekkür Belgesi almıştır.

Lisanslı satranç oyuncusu olan Av. Onur ALTINKAN, hobi olarak felsefe ve bilim  üzerine yazılar yazmakta, kayak ve su sporlarıyla ilgilenmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Av. Onur ALTINKAN'ın Hukuki Haber İnternet Sitesi'nde düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır. Yüksek Lisans tezinin genişletilmiş ve güncellenmiş hali olan "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Üçüncü Kişi" adında bilimsel eseri kitap olarak basım aşamasındadır.

Mesleki hedeflerini faaliyet alanlarındaki uzmanlığını koruyarak güncel kalmak ve müvekkil haklarını en iyi şekilde savunarak çözüm odaklı anlayışın yanı sıra hukuka ve adalete hizmet etmek olarak belirleyen Av. Onur ALTINKAN, tecrübesi ve bilgi birikimiyle Altınkan Avukatlık Bürosu’nun ortağı olarak Altınkan Avukatlık Bürosu’nun hukuki hizmetlerinde danışmanlık yapmaya, fiilen avukatlık mesleğini ifa etmeye ve müvekkillere çözüm önerileri sunmaya devam etmektedir.