İlk Bülten, İlk Yazı

Değerli dostlarımız, uzun zamandır aklımızda olan aylık bülten çıkartma fikrimizi 2021 yılı itibariyle gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Hukuk bültenimizin amaçlarından ilki, o ay meydana gelen ve hem büromuzu hem de bütün halinde hukuk dünyasını ilgilendiren haberlerden müvekkillerimizi ve dostlarımızı haberdar edebilmektir.

Bu hedefimizi gerçekleştirirken, olabildiğince hukuki dilden uzak durarak o ay gündemde olan bu haberleri dostlarımızın kaçırmamasını sağlamak istiyoruz.

Av. Onur ALTINKAN
Av. Onur ALTINKAN

Bunun yanı sıra, ülkemizde sürekli güncellenen ve değişen kanun hükümlerinden ve diğer tüm uygulamalardan da yine bu bülten aracılığıyla dostlarımızı haberdar etmek istemekteyiz.

Hukuk bürolarının sadece davalarda vekillik hizmeti verdiği klasik düzen, günümüz dünyasında yerini kurumsallaşan ve hukuk bilimine katkı koyan yapılara yerini bırakmaktadır.

Bu durum, hukuk büromuzun da 40 yıla yaklaşan hayatında, klasik bir avukatlık bürosundan kurumsallaşmış ve hukuk bilimine katkı koymaya başlamış bir yapıya evrilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu anlayışıyla pek çok farklı projeye de 2021 yılı itibariyle imza atmaktayız. Web sayfamız üzerinden başlatacağımız hukuk kütüphanesi ve hukuk sözlüğü projelerimiz bu konuda atacağımız adımların habercisi olacaktır.

Halen devam etmekte olan bilimsel ve akademik kitaplarımızın yayınlanma sürecinde sona doğru yaklaşırken, uzun süredir çalışmalarına devam ettiğimiz bir takım hakemli makalelerimizin de bilimsel dergilere gönderilmesi konusunda da sona yaklaşmaktayız. Bütün bunların yanı sıra, kişisel gelişim süreçlerimizde oldukça önemli yer tutan doktora ve yüksek lisans çalışmalarımız da yine tüm hızıyla devam etmektedir.

Bütün bu haberler, az yukarıda bahsedilen klasik avukatlık bürosundan, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşan ve hukuku bir meslek veya iş olarak görmekten ziyade, hukuka katkı konulması gereken bir bilim dalı olarak bakan büromuzun yeni vizyonunu ortaya koymaktadır. Söz konusu bu vizyon, 2021 yılından beri büromuzun yeni rotasını oluşturacaktır. Bu rota doğrultusunda tüm gelişmeleri her ay yeni bültenlerimiz vasıtasıyla siz değerli dostlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.

Tüm müvekkillerimiz ve dostlarımız için 2021 yılının öncelikle sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyoruz. Görüşmek üzere!
Ocak – 2021

Yönetici Ortak
Av. Öğr. Gör. Onur ALTINKAN