ATSO Akademi Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO Akademi) bünyesinde Av. Öğr. Gör. Onur ALTINKAN tarafından toplamda 3 adet ücretsiz eğitim programının Ocak ve Şubat ayları içerisinde verilmesi planlanmıştır. Söz konusu ATSO Akademi eğitimlerinden ilki, 11 Ocak 2021 tarihinde verilecek olan “Sözleşme Yapma Teknikleri” isimli eğitim olup, ikincisi ise 25 Ocak 2021 tarihinde verilecek olan “İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları” başlıklı eğitimdir. Son olarak 8 Şubat 2021 tarihinde ise “Kıymetli Evrak Hukuku ve Kambiyo Senetleri” başlıklı eğitim verilecektir.

ATSO Akademi bünyesinde verilecek olan söz konusu bu eğitimlerin amacı, ATSO bünyesinde yer alan işletmeci, yönetici ve iş adamlarının eğitim verilen konularda temel düzeyde bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Söz konusu eğitimlerle ilgili Antalya Ticaret ve Sanayi Odası – ATSO Akademi bünyesinde duyurular yapılmış olup, eğitim programlarının içeriği aşağıda sunulduğu gibidir:

1. ATSO Akademi Eğitim Programı:

Sözleşme Yapma Teknikleri Eğitimi

Bu eğitimle sözleşmelerde yer alması zorunlu unsurlar ve isteğe bağlı unsurlar arasındaki ayrımın öğrenilmesi amaçlanmakta ve sözleşme hazırlanırken takip edilmesi gereken sistematik aktarılmaya çalışılmaktadır.
Sözleşme hazırlayan veya kendisine sözleşme gönderilen tarafın, sözleşmeleri analiz edebilmesi ve yorumlayabilmesi için öncelikle sözleşmeler hukuku hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu nedenle; katılımcılara öncelikle “Sözleşme Hukuku” alanında temel bir teorik bilgi verilecektir.
Sözleşmeler Hukuku ile ilgili anlatılacak temel teorik bilgiler şu şekildedir:
– Sözleşmenin tanımı ve türleri
– Kanunda yer alan sözleşme tipleri
– Sözleşmeler hukukuna hakim olan ilkeler
– Sözleşme özgürlüğü prensibi ve sınırları
– Sözleşmelerde bulunması gereken asgari unsurlar
– Sözleşme teklifi ve teklifin kabulü
– Sözleşmelerin geçersiz sayıldığı haller
– Sözleşmelerin kurulmasında iradelerin yanılması

ATSO Akademi
ATSO Akademi
– Ceza şart, mücbir sebep, gizlilik, yetkili mahkeme, faiz oranı, vergi ve diğer masraflar, sözleşmenin dili ve sözleşmenin sona ermesine ilişkin özel maddeler
– Sözleşmelerde sorumsuzluk kaydı, gizlilik klozu, rekabet etmeme klozu, delil klozu

Bu aşamanın ardından şekli olarak bir sözleşmenin hazırlanma aşamaları uygulamalı şekilde gösterilecektir:
– Bir Sözleşmenin hazırlanma aşamaları ve sistematiği
– Sözleşme hazırlığında şekli kurallar
– Sözleşmelerde bulunması zorunlu unsurlar
– Sözleşme maddelerinin yorumlanması usulü
– Sözleşmelerin değiştirilmesi ve tadili
– Sözleşmelerde taraf değişikliği
Ayrıca uygulamada en sık karşılaşılan sözleşmeler ve bu sözleşmelerle ilgili yargı kararlarına yansımış olan püf noktaları katılımcılarla paylaşılacaktır.
– Satış Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
– Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
– Franchise, Know-hos Gibi Atipik Sözleşmeler

2. ATSO Akademi Eğitim Programı:

  İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları  
Bu eğitimle işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi şekillendiren iş sözleşmesinin hüküm ve sonuçları incelenecek, katılımcalara iş sözleşmesinin feshi halinde farklı ihtimallere göre doğabilecek sonuçlar anlatılacaktır.
Bunun için öncelikle hangi hallerin “fesih” kavramına dahil olduğu ve kanunda yer alan farklı fesih türleri incelenecektir. Ayrıca iş sözleşmesinin fesih haricinde de sona erme ihtimalleri mevcut olup, tüm bu ihtimallere göre işverenin ve çalışanların hakları ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Eğitimde ele alınacak konular şu şekilde sıralanabilecektir:
– Fesih kavramı
– İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle sona erme,
– İşverenin haklı nedenle iş akdinin feshi,
– Haksız fesih-usulsüz fesih ve sonuçları,
– İş güvencesinin kapsamı,
     – İşçinin haklı nedenle feshi
– İşçinin yetersizliği, davranışları ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler ve sonuçları,
– Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri,
     – Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, UGBT ücretleri gibi işçilik alacakları,
– Kötü niyet tazminatı,
– İkale sözleşmesi, sulh sözleşmesi ve ibraname uygulaması,
– İş uyuşmazlığında arabulucuya başvuru ve sonuçları,
– Örnek Yargı kararları

3. ATSO Akademi Eğitim Programı:

Kıymetli Evrak Hukuku ve Kambiyo Senetleri
 
 Bu eğitimde ticari hayatta en çok kullanılan evrak türleri olan; çek, bono ve poliçe gibi kıymetli evrak türlerinin hüküm ve sonuçları ele alınacaktır. Bir kıymetli evrak düzenlerken veya ticari ilişkinin karşı tarafından kıymetli evrak alırken dikkat edilmesi gerekenler eğitimin ana konusunu oluşturmaktadır.
Kıymetli evraklar üzerine konulabilen kayıtlar ve kıymetli evrakların içerdiği haklar, detaylıca açıklanacak olup, alınan veya keşide edilen kıymetli evrakın ileride hangi sonuçlara yol açacağı konusunda bilgi verilecektir.
  Eğitimde ele alınacak konular şu şekilde sıralanabilecektir:
 
   – Genel olarak kıymetli evrak hukuku ve kambiyo senedi
    – Çek hukuku,
– Bono (sene) hukuku,
    – Ciro ve ciro türleri,
– Kambiyo senediyle ilgili protesto ve ibraz işlemleri,
– Kambiyo senetlerinden kaynaklanan icra takipleri,
– Menfi tespit davaları ve kambiyo borcundan kurtulma yolları.
Eğitimlerimize iş hayatının her kesiminden katılımcı davetlidir.
Kayıt için ATSO Akademi sayfasını kullanabilirsiniz: