Ekip Çalışması ve Farkındalık Üzerine Eğitim Aldık

Altınkan Hukuk Bürosu olarak; mesleki ve kişisel gelişimimize katkı koyabileceğini düşündüğümüz çok faydalı bir eğitimi tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Antalya’nın alanında uzman eğitmenlerinden Sn. Nilgün Akyüz tarafından verilen ve 5 hafta süren eğitim serisinin sonunda, tüm ekibimiz bir takım kazanımlar elde ederek eğitimi tamamlamanın sevincini yaşadı.

Söz konusu eğitim serisi kapsamında öncelikle ekip arkadaşlarımızın farkındalıklarının arttırılmasının amaçlandığı koçluk eğitimi gerçekleştirilmiş, devamında ekip çalışmasına ve kişisel gelişime yönelik seanslar da bilahare gerçekleştirilmiştir. Araştırma kültürünün refleksif hale getirilebilmesi, ekibimizin iletişim yönünün güçlendirilebilmesi adına önemli uygulamaların yapıldığı eğitimler neticesinde, psikoloji bilimine ilişkin de temel bilgiler aktarılmıştır. Nitekim, değerli eğitmenimiz Sn. Nilgün Akyüz,  psikolojiyi hayatına alanların iş yaşamında daha başarılı olduğunu vurgulamaktadır.

Bu bağlamda, verilen koçluk eğitimi temelde aşağıdaki başlıklardan oluşmuştur:

    1. beyin ve öğrenme
    2. Öğrenme seviyeleri
    3.Beyin hormonları ve işlevleri
    4. Olaylar- anlam -duygu
    5. Sorumluluk güç ve yetki
    6. Alışkanlıklarımız
    7. Zihin Yasaları
    8.Temsil Sistemleri
    9.İnançlar ve değerler
   10. Meta model dil kalıpları
   11. Hedefler
   12. Kişilik renkleri
Bu ana başlıklar çerçevesinde verilen koçluk eğitiminin yanı sıra, hem bireysel hem de ekip çalışması halinde gerçekleştirilen seanslarla da farkındalık arttırılmış, ekip ruhunun daha da kuvvetlendirilmesi ve bireysel gelişimin yanı sıra kurumsallaşmanın ve kurum kültürünün öneminin de anlaşılması adına önemli çalışmalar yapılmıştır.
Değerli eğitmenimize teşekkür ediyoruz.