Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler Başlıklı Eserimiz Kitap Olarak Yayınlandı

 

Altınkan Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Dr. Onur ALTINKAN’ın doktora tezi olarak hazırladığı ve jüri tarafından başarılı bulunan çalışması, Seçkin Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlandı.

Av. Dr. Onur ALTINKAN, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktorasını 2023 yılının başında tamamladı. Doktora tez savunması; jüri üyeleri Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA, Prof. Dr. Gökhan ANTALYA, Prof. Dr. Murat TOPUZ; Doç. Dr. Ayşe ARAT ve Doç. Dr. Kürşat Agah KARAUZ’un bulunduğu jüri tarafından başarılı bulundu.

Eser genel anlamda Türk Borçlar Kanunu’nun 76. maddesinde yer alan “Geçici Ödemeler” müessesesini ele almaktadır.

“Geçici ödemeler”, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 76. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme, zarar gören tarafın iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunması ve ekonomik durumunun da gerektirmesi halinde, hakimin istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebileceğine ilişkindir. Ayrıca maddenin 2. fıkrası; davalının yaptığı geçici ödemelerin hükmedilen tazminata mahsup edileceğini, tazminata hükmedilmez ise davacının aldığı geçici ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri verileceğini düzenlemektedir.

Bununla birlikte uluslararası havacılık hukukunda, deniz hukukunda çatma konusunda ve sigorta hukukunda benzer nitelikteki ön ödeme düzenlemelerine rastlamak mümkündür. Bütün bu düzenlemelerin ortak amacının, uzun süren yargılamalar devam ederken dava sonucunun kısmi olarak öne çekilmesi suretiyle, zarar gören tarafların mağduriyetinin hafifletilmesi olduğu anlaşılmaktadır.

Kitap, geçici ödemeler düzenlemesinin uygulama alanını ve uygulama şartlarını belirlemeyi hedeflemektedir.

. Geçici Ödemelerin Şartları
. Geçici Ödeme Kararı ve Uygulama

Seçkin Yayıncılık sayfasından kitabı satın almak için tıklayınız.