Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler Başlıklı Eserimiz Kitap Olarak Yayınlandı

 

Altınkan Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Dr. Onur ALTINKAN’ın doktora tezi olarak hazırladığı ve jüri tarafından başarılı bulunan çalışması, Seçkin Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlandı. DEVAMI… “Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler Başlıklı Eserimiz Kitap Olarak Yayınlandı”

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzaleyi Şuyu Davası)

Ortaklığın giderilmesi davası, hisseli olan bir taşınmazda ortaklığın devamının mümkün olmaması halinde açılabilecek olan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası Antalya ilinde en sık karşılaşılan davalardan bir tanesidir. Ortaklığın giderilmesi davası açarak, hisseli taşınmazdaki ortaklığın sonlandırılmasını, şartların mevcut olması halinde taşınmazın açık arttırma vasıtasıyla satılarak hisse karşılığına denk gelen bedelin alınmasını sağlamak mümkündür. DEVAMI… “Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzaleyi Şuyu Davası)”