Av. Onur ALTINKAN’ın Staj Akademisi’nde Anlattığı Ders Kayda Alındı

Staj Akademisi
Staj Akademisi

2019 yılından beri Antalya Barosu staj eğitim merkezinde stajyer avukatlara Hukuk Muhakemeleri Kanunu’yla ilgili eğitimler veren Av. Onur ALTINKAN’ın son dersi video kaydına alındı. Antalya Barosu’nda mevcut olan 850’den fazla stajyerin söz konusu dersi gruplar halinde bile izlemesi pandemi nedeniyle riskli olduğu için, alınan video kaydın Antalya Barosu telefon uygulaması aracılığıyla stajyer avukatlara ulaştırılacağı öğrenildi. Av. Onur ALTINKAN tarafından verilen “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar” başlıklı eğitim, normal şartlarda 2 saatin üzerinde sürmekteyken, video kaydı bilinçli olarak kısa tutuldu.

Eğitimde; eda davası, tespit davası ve inşai davalar gibi dava türleri incelendi. Söz konusu eğitim kapsamında, tespit davası ile bir geçici hukuki koruma türü olarak kabul edilen delil tespiti arasındaki farklara değinildi. Bunun yanı sıra, dava çeşitleri; istenen hukuki korumaya göre davalar ve talep sonucuna göre davalar şeklinde temel bir ikili ayrıma tabi tutuldu.

Bu ayrım kapsamında; davaların yığılması, terditli davalar, seçimlik davalar, mütelahik davalar ve topluluk davası gibi dava türleri de anlatıldı. Öte yandan, eğitimin en önemli kısımlarından biri olan belirsiz alacak davası ve kısmi dava arasındaki ayrıma dikkat çekildi. Her iki dava türü arasında, zamanaşımının kesilmesi ve faizin başlangıcı açısından mevcut farklılıklar örneklerle açıklandı. Aynı zamanda belirsiz alacak davasının kendi içerisinde 3 alt türe ayrıldığı ve bu türlerin de farklılıkları bulunduğu anlatıldı.

Tüm bunların yanı sıra, dava şartlarının neler olduğuna değinildiği ve dava şartlarının mevcut olmaması halinde doğacak sonuçlar paylaşıldı. Aynı şekilde ilk itirazlar konusuyla ilgili de açıklamalar yapılarak eğitim sona erdirildi.

Av. Onur ALTINKAN
Av. Onur ALTINKAN