Av. Şerife ALTINKAN 1961 yılında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğmuştur. Ortaokulu Kayseri Nazmi Toker Ortaokulu'nda tamamlayan Av. Şerife ALTINKAN, lise eğitimini ise Kayseri Sümer Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından lisans eğitimini ise 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başarılı öğrenci belgesi alarak tamamlamıştır.

Altınkan Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortaklarından olan Av. Şerife ALTINKAN, profesyonel hukuk kariyerine 1983 yılında İstanbul Barosu’na bağlı olarak Av. Mustafa TOK’un stajyeri olarak başlamıştır. Staj döneminin sonunda 1984 yılında İstanbul ilinde Altınkan Avukatlık Bürosu’nu kurmuştur.

1985 yılından itibaren Altınkan Avukatlık Bürosu’nda ki çalışmalarına dönem dönem ara veren Av. Şerife ALTINKAN, bu süreçte dönemin kurumsal firmalarından önemli görevler üstlenmiş ve hukuk bilgisini firmaların hukuk müşavirliği pozisyonlarında kullanarak değerlendirmiştir. 1985 ve 1986 yıllarında Ziraat Bankası'na hukuk danışmanlığı hizmeti veren Av. Şerife ALTINKAN, 1987 ve 1988 yıllarında ise Baylan & Baylan ve Binder Dicker&Otte Bağımsız Denetim Kuruluşları'nda Baş Hukuk Müşavirliği görevini üstlenmiştir. Bu dönemin ardından, 1988 - 1989 yıllarında Rute Motors şirketler grubunda Baş Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Av. Şerife ALTINKAN, 1989 - 1997 yılları arasında İstanbul merkezli olan ve periyodik olarak artan ihracat rakamlarıyla dönemin tekstil devlerinden biri haline dönüşen Motif Tekstil Şirketler Grubu'nda Genel Koordinatörlük ve Baş Hukuk Müşavirliği görevini ifa etmiştir.

1997 yılında kurucu ortağı olduğu Altınkan Avukatlık Bürosu'ndaki görevine dönen Av. Şerife ALTINKAN, diğer kurucu ortak olan Av. Ali Yavuz ALTINKAN ile birlikte büroyu Antalya iline taşımaya karar vermiş, ve 1997 yılından itibaren Altınkan Avukatlık Bürosu çalışmalarına Antalya ilinde devam etmiştir.

Motif Tekstil Şirketler Grubu'ndaki Genel Koordinatörlük ve Baş Hukuk Müşavirliği görevini bırakan Av. Şerife ALTINKAN, her ne kadar Altınkan Avukatlık Bürosu Antalya iline taşınmış olsa da, 1997 ile 2000 yılları arasında 3 yıl daha söz konusu şirketler grubuna hukuk danışmanlığı vermiştir.

2000 yılı ile 2008 yılları arasında Altınkan Avukatlık Bürosu’ndaki hukuki hizmetlerinin yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans öğrencilerine öğretim görevlisi sıfatıyla Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku dersleri vermiştir.

2000 yılı ile 2018 yılları arasında ise, Altınkan Avukatlık Bürosu’ndaki avukatlık görevinin yanı sıra Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri gibi bir çok mahkemeye Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku gibi alanlarda bilirkişilik hizmeti vermiş, aynı zamanda özel kişilere de uzman mütalaası adı altında bilirkişilik hizmeti vermiştir.

2017 yılından itibaren Adalet Bakanlığı'na bağlı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk mesleğini de ifa etmeye başlayan Av. Şerife ALTINKAN'ın 1989 yılında edindiği ve Noterlik yapma yetkisi içeren Noterlik Belgesi de mevcuttur.

Evli ve bir çocuk annesi olan Av. Şerife ALTINKAN, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra meslek odalarıyla da bir çok faaliyette bulunmuştur. Hali hazırda halen Antalya Barosu Disiplin Kurulu üyesi olan Av. Şerife ALTINKAN, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi’ne ve Antalya Veteriner Hekimler Odası’na danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Antalya Tenis İhtisas Kulübü Derneği ve Chainnes Des Rotisseurs Gastronomi Derneği başta olmak üzere bir çok dernek ve sivil toplum kuruluşunun da üyesidir. Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (ANTÇEV) mütevelli heyeti üyesidir. 2000'li yıllarda uzun süre siyasetle de uğraşan Av. Şerife ALTINKAN, dönemin önemli bir siyasi partisince bir dönem Muratpaşa Belediyesi Başkan Adayı, bir dönem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Adayı olarak gösterilmiş ve seçimlere girmiştir.

Av. Şerife ALTINKAN, tecrübesi ve bilgi birikimiyle Altınkan Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı olarak Altınkan Avukatlık Bürosu’nun hukuki hizmetlerinde danışmanlık yapmaya, fiilen avukatlık mesleğini ifa etmeye ve müvekkillere çözüm önerileri sunmaya devam etmektedir.

Picture of Av. Şerife ALTINKAN
Ortak Avukat

Av. Şerife ALTINKAN