İmar Hukukunda Köklü Değişiklik

Antalya imar planı
Antalya imar planı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini’nin revize edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalara başladı. İlgili yönetmelik 1985 yılında yayımlandığından beri, pek çok kez değişikliğe uğrasa da, Türkiye’de ve Antalya imarla ilgili sorunlar büyüyerek devam etti. Bakanlığın çalışması, mevcut yönetmeliği yürürlükten kaldıracak yeni bir yönetmeliğin hazırlanması yönünde.İmar Hukuku alanında köklü değişiklikler getirmesi beklenen söz konusu değişiklik uyarınca; başta İstanbul, Ankara gibi şehirler olmak üzere Antalya’yı da kapsayan tüm büyükşehirlerde imar planlarına aykırı şekilde yapılan yüksek binaların ve yoğun yerleşimlerin engellenmesi bekleniyor.


Söz konusu yönetmeliğin bir çatı yönetmelik olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre, şehirlerin bu çatı yönetmeliğe uygun şekilde kendi imar planlarını yapması planlanıyor.  Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; “Biz imarın değişmez kurallarını yazıyoruz, şehirlere göndereceğiz. Diyeceğiz ki, ‘Siz de kendi şehrinizle ilgili hazırlayın bize geri gönderin.’ Süre vereceğiz, sonra o gelenleri onaylayacağız. Her şehrin planı, imar yönetmeliği ayrı ayrı olacak. Sivas Şarkışla’nın imar planıyla İstanbul’unki bir olmaz. Bitlis’teki imar planı yönetmeliğiyle İstanbul bir olmaz” şeklinde bir açıklamada bulundu.
PLAN DIŞI KAT ÇIKILAMAYACAK
İmar Hukuku’nda önemli değişiklikler getiren ve Antalya gibi şehirlerde de etkili olması beklenen Planlı Alanlar İmar Yönetmelik Taslağı’nda yer alan değişikliklerden bazıları ise şu şekilde:

– Uygulama imar planında veya planda olmaması halinde Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yüksekliği yeni yapılacak binalar bakımından hiçbir şekilde aşılamayacak.
– Hava mânia kriterleri hiçbir şekilde aşılamayacak, planda veya planda belirtilmemişse Yönetmelikte
belirtilen kat adedi, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle artırılamayacak. Bu suretle yapı yoğunluğu artırılamayacak.
YOL, SU, ELEKTRİK OLMADAN BİNA YAPILAMAYACAK
– Yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması şartı aranacak.
KOT 50 YILLIK YAĞIŞA GÖRE BELİRLENECEK
– İmar planlarında su taşkın alanlarında bina kotları, 50 yıllık yağış verisine göre belirlenecek.
YÖRESEL MİMARİ DİKKATE ALINACAK
– İlgili idareler, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirecek.
HER ŞEHRİN ESTETİK KOMİSYONU OLACAK
– Her şehirde Mimari Estetik Komisyon kurulacak. Bu komisyon, şehrin yöresel mimarisine ilişkin tespitleri yapacak. Meydan, yol, kaldırım, tabela, kent mobilyaları ve benzeri düzenlemelerdeki usulleri belirleyecek. Yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verecek.