Antalya Şirket Avukatı

Antalya şirket avukatı ihtiyacının en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Nitekim ticari şirketlerin en iyi avukatlık hizmetini alabilmeleri, şirketlerin ekonomik geleceğini etkilemektedir. Şirket avukatı, şirket bünyesinde yer alan her türlü hukuki uyuşmazlığa müdahale eden, bu konuda danışmanlık hizmeti veren ve öncelikle şirketin potansiyel davalarla ve uyuşmazlıklarla karşı karşıya gelmesi riskine karşı önleyici avukatlık hizmeti gören kişidir.

Antalya Şirket Avukatı

Şirket avukatlığı, öncelikle oldukça hızlı ve çözüm odaklı bir anlayışın benimsenmesini gerektirmektedir. Nitekim Antalya şirket avukatı ihtiyacının en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmesine rağmen, ticari hayatın yeni yeni kurumsallaşmaya başlaması sebebiyle, bir çok ticari şirket düzeni bir şirket avukatı ile çalışmamakta, uyuşmazlıklar, davalar veya icra takipleri doğduktan sonra, o işle sınırlı olmak kaydıyla avukatlarla anlaşma yapmaktadır. Ancak bu husus şirketler açısından dezavantajlı olup, düzgün ve planlı bir çalışmayla uyuşmazlıklar daha doğmadan ve mahkemelerin önüne gelmeden önlenmesi mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, uyuşmazlıklar yargı mercilerinin önüne geldikten sonra, düzgün iş ve işlemlerin yapılmamış olması nedeniyle, sorunun her daim çözülmesi ve her davanın kazanılması mümkün değildir. Bu nedenle, düzenli bir şirket avukatı bulundurmak, her daim gelecekte doğması muhtemel problemlerin önüne geçmek adına elzemdir. Antalya merkezli şirketler bakımından, düzenli bir şirket avukatı bulundurmanın bir diğer avantajı daha mevcuttur. Davalar veya icra takipleri doğduktan sonra, tek bir iş veya bir grup iş için avukatlık hizmeti istenmesi halinde, avukatlık ücreti o işler bakımından hesaplanarak talep edilmektedir. Ancak düzenli bir şirket avukatı bulundurulması halinde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, yıllık olarak belirlenen ücrete göre avukata aylık ücret ödenmekte, iş başı ücret ödenmemektedir. Bu sistem, çoğu zaman, avukatlarla iş başı çalışılması halinde ödenecek avukatlık ücretinden daha uyguna gelmektedir.

Antalya şirket avukatı ihtiyacınızın karşılanabilmesi adına, büromuzdan randevu alınması mümkündür. Altınkan Avukatlık Bürosu kurucu avukatları, uzun yıllar Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi sıfatıyla ders vermiş, aynı zamanda mahkemelerce resmi bilirkişi olarak görevlendirilmişlerdir. Altınkan Avukatlık Bürosu, bir çok hukuk dalında uzmanlık sahibi olup, ilgili hususlar üst menü vasıtasıyla incelenebilmektedir.

Antalya Şirket Avukatı