Whatsapp ve Kişisel Veriler Problemi

4 Ocak 2021 Pazartesi günü, whatsapp’ın kişisel verilerin paylaşımı politikasıyla ilgili değişiklik yapacağı haberi tüm Türkiye’nin gündemine düştü. Whatsapp tarafından tüm kullanıcılarına gönderilen bildirimde, kullanım şartları ve gizlilik politikasının 8 Şubat 2021 günü değiştirileceği duyuruldu. Bu duyuru kapsamında yapılacak olan değişiklikten önceki kullanıcı sözleşmesinde Facebook’la veri paylaşılıp paylaşılmayacağı kullanıcıya sorulmaktaydı. Yeni kullanıcı sözleşmesinde ise; “Facebook reklam ve ürünleriyle ilgili deneyiminizin iyileştirilmesi amacıyla WhatsApp hesap bilgilerinizin Facebook’la paylaşılmamasını seçebilirsiniz” ibaresi kaldırılmakta. Bu durum, whatsapp’ın kullanıcıları veri paylaşımına rıza vermeye zorladığı şeklinde yorumlandı.

Değişikliği onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına yönelik gelen bildirim üzerine, sosyal medyada adeta infial yaşandı. Whatsapp’ın kişisel verileri pazarladığı ve üçüncü kişilere verdiği konuşulurken, sosyal medya üzerinden örgütlenen kullanıcıların hızlı bir şekilde uygulamayı silmeye başladığı gözlemlendi. Kullanıcılar, whatsappa alternatif uygulamalar aramaya başladı.

Bütün bunlar olurken, Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili otorite konumunda bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu da re’sen inceleme başlattı.

Whatsapp Hakkında KVKK Açıklaması

Kurum tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Bütün bu gelişmeler olurken, aslında Whatsapp’ın 2016 yılından beri fiilen yaptığı bu uygulamayla ilgili sadece onay almak istemesi üzerine söz konusu infialin yaşandığı anlaşıldı. Whatsapp 2016 yılında fiilen veri paylaşım politikasında değişikliklere gitmişti. Whatsapp’ın instagramla beraber Facebook şirketler grubunun bir parçası olması sebebiyle, elde edilen verileri bu şirketler grubu içerisinde paylaşmayı amaçladığı anlaşıldı. 2016’dan beri whatsapp’ın politikasının bu yönde olmasına rağmen, kullanıcılara bu durumu reddetme imkanının verilmemesi hem kullanıcıları, hem basını hem de KVKK’yı dahi harekete geçirdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Whatsapp kullanıcı sözleşmesini değiştirmekten vazgeçti ve şimdilik sular duruldu. Tüm bu gelişmeler, kişisel verilerin önemiyle ilgili toplumdaki farkındalığın ve bilincin ne denli arttığını ortaya koymuş oldu.