Bonoda Lehtar İsmi Yazılmaması Halinde Bono Niteliğinin Olmayacağı

… dava konusu bonoda lehtar isminin olmaması sebebiyle TTK 776/1-e maddesi gereği bono niteliği olmayıp böyle bir belgede ki hakkın ciro yoluyla devrinin mümkün bulunmamasına, davalı …’in ciro yoluyla belgeyi devralması nedeniyle yasal hamil olmamasına ve davanın kabulünde bir isabetsizlik bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. DEVAMI… “Bonoda Lehtar İsmi Yazılmaması Halinde Bono Niteliğinin Olmayacağı”