Mali Müşavirin Beyanname Vermesi Vergi Kaçakçılığına İştirak İçin Yeterli Değildir

Muhasebeci olan sanığın, muhasebecilik hizmeti verdiği A… Sentetik Elyaf Amb.San.Tic.Ltd.Şti’nin yetkilisi olan diğer sanık Y.. Ş..’nun sahte fatura düzenlemek suçlarına iştirak ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmemesi ve sanık hakkında düzenlenen vergi inceleme ve vergi suçu raporlarında mesleği gereği olarak verilen hizmet kapsamında mükellef şirketin beyannamelerini vermek dışında sahte fatura düzenleme suçuna ne şekilde iştirak ettiğinin belirtilmemesi karşısında, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

DEVAMI… “Mali Müşavirin Beyanname Vermesi Vergi Kaçakçılığına İştirak İçin Yeterli Değildir”

Özel Hastane Faaliyet Göstermese Dahi Ruhsatnamesi Haczedilebilir

Dava, hastane ruhsatnamesi üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkindir. Olayda, Hastanenin faaliyetinin askıya alındığı, icra müdürlüğünün haciz yazısı üzerine Sağlık Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ile; ruhsatı iki yıl süre ile askıya alınan borçlu şirket bünyesindeki Hastanenin Yönetim Sistemi kayıtlarına haciz işlendiğinin bildirildiği görülmektedir. Satış işlemleri 21/03/2014 tarihinden önce başlatılmış ise, talep tarihinde aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ruhsat devrinin gerçekleştirilebileceği ve haciz tarihi itibarı ile de değişiklik öncesi mevcut bulunan yönetmelikte aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmadığı hususları gözetildiğinde, özel hastane ruhsatnamesinin haczi mümkündür. Aksinin kabulü hak kaybına neden olur. DEVAMI… “Özel Hastane Faaliyet Göstermese Dahi Ruhsatnamesi Haczedilebilir”