Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği, kiracının kiraladığı evi belli bir tarihte tahliye etmeyi taahhüt ettiği bir evraktır. Tahliye taahhütnamesi kullanılarak, kiracının söz konusu tarihte evi boşaltmaması halinde, doğrudan tahliye taahhütnamesine dayalı olarak adli mercilerden tahliye talep edilmesi mümkündür. Aksi takdirde Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bir tahliye sebebine dayanılarak dava açılması gerekecektir.

tahliye taahhütnamesi örneği
tahliye taahhütnamesi örneği

Tahliye taahhütnamesinin hangi tarihte alınabileceği, kira ilişkisi kurulurken alınan tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı, tahliye taahhütnamesi alınması halinde nasıl hukuki sonuçlar doğacağı hukuki uzmanlık gerektirmektedir. Tahliye taahhütnamesi alınmadan kira ilişkisi kurulması halinde, kiracının hangi şartlarda evden çıkartılabileceği de konu bakımından önem arz etmektedir.

Örneğin, kira bedelini ödemeyen kiracılar bakımından “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” yoluna başvurulması mümkündür.

Tahliye taahhütnamesi, oldukça titiz hazırlanması gereken bir evraktır. Evrak üzerinde, taahhüt tarihi ve tahliye tarihi ayrı ayrı belirtilmelidir. Söz konusu tarihlerin bir hukukçuya danışılmadan doldurulması halinde, tahliye taahhütnamesinin geçersiz kılınması mümkündür.

Tahliye taahhütnamesi örneği isimli metni kullanmadan evvel, tahliye taahhütnamesinin hukuki sonuçları ve hangi hallerde geçerli sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bilgi sahibi olunmasında fayda vardır. Bu bakımdan, “Tahliye Taahhütnamesi Nedir, Ne İşe Yarar?” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Tahliye taahhütnamesi örneği, sadece hukukçulara başvuramayacak durumda bulunan ve acil bir şekilde tahliye taahhütnamesi örneğine ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanmış olup, tarafımızca söz konusu evrak bakımından sorumluluk kabul edilmemektedir. Tahliye taahhütnamesi örneğinin mutlaka bir uzman bir avukattan destek alınarak doldurulmasını tavsiye etmekteyiz.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiracı (Taahhüt Eden)        :

Adres                                     :

Kiralayan                              :

Adres                                     :

Kiralananın Adresi              :

Kira Söz. Tarihi                    :

Tahliye Tarihi                       :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen …/…/… tarihinde tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi hür irademle beyan kabul ve taahhüt ederim.

Taahhüt Tarihi : …/…/…

Kiracı (Taahhüt Eden) Adı-Soyadı

İmza