Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi

Mirasın mal paylaşımı hesaplaması ve kimlerin hangi oranda miras hissesine sahip olacağına ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanunu‘nda yer almaktadır. Söz konusu hükümler, vefat eden kişinin sağ olan yakınlarının yakınlık derecesine göre mirasın paylaşımını ele almaktadır. Buna göre, Türk Hukuku’nda zümre sistemi geliştirilmiş olup, bir zümrede yaşayan mirasçıların bulunması halinde, miras hakkı diğer zümreye geçememektedir. DEVAMI… “Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi”

Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?

Miras veya terekenin mirasçılara geçmesine rağmen terekede yer alan mal ve haklar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri için, bunların mirasçılık sıfatlarının miras hukuku uyarınca ispat edilmesi gerekir. Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispat etmelerine ve bu sıfatla terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunmalarına hizmet eden bir belgeye ihtiyaç vardır. Mirasçılık belgesi veya eski ifadeyle veraset ilamı Türk Medeni Kanunu‘nun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Madde; mirasçılara, bu amaçla başvurmaları halinde sulh hukuk mahkemesince veya noterlik tarafından mirasçılık belgesi adı verilen bir belge verileceğini öngörmektedir. DEVAMI… “Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?”