Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczedilemeyen mallar, eski dilde hacze kabil olmayan mallar şeklinde ifade edilirdi. Vatandaşların asgari yaşam standartlarının korunması devletin temel görevlerinden olup, haczedilemeyen mallara ilişkin düzenlemeler de bu görevin doğal bir sonucudur. DEVAMI… “Haczedilemeyen Mallar ve Haklar”