İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz. DEVAMI… “İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasında Dava Açma Süresi”

Densiz Adam Sözü Kişilik Hakkına Saldırı Teşkil Etmediğinden Tazminata Hükmedilmez

Davacı, üye olduğu kooperatifin 18/03/2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı sırasında hükümet komiseri olarak görev yapan davalıya kooperatifle ilgili usulsüz işlemleri bildirilmesine rağmen davalının umursamadığını, ayrıca toplantı sırasında muhalif kalınan konuların yazılı olarak toplantı tutanağına eklenmesini istediğinde, davalının bu yöndeki yasal haklarını kullanma çabasını densizlik olarak nitelendirdiğini, toplantı sırasında davalının kendisine “sen ne densiz adamsın” demek suretiyle hakaret ettiğini belirterek manevi tazminat istemiştir. DEVAMI… “Densiz Adam Sözü Kişilik Hakkına Saldırı Teşkil Etmediğinden Tazminata Hükmedilmez”

Elektrikli Bisikletin Motor Gücünün 50 CC’nin Altında Olması Halinde Güvence Hesabına Başvurulamayacağı

2918 sayılı ….nın 91. Maddesinde motorlu araçların trafik sigortası yaptırmalarının zorunlu olduğu, … Yönetmeliği’nin 9.maddesinde trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği, motorlu bisikletin tanımının yapıldığı 2918 sayılı ….nın 3.maddesinde de, silindir hacmi 50cc küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km az olan bisiklet olduğu, 2918 sayılı Yasanın 103.maddesinde de motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi bulunduğu öngörülmüştür. DEVAMI… “Elektrikli Bisikletin Motor Gücünün 50 CC’nin Altında Olması Halinde Güvence Hesabına Başvurulamayacağı”

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Ölen Gelinin Kayınpedere Destek Olacağının Kanıtlanması Gerektiği

Tartışılması gereken husus, davacı …’un gelini olan …’un ölümünden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı isteyip isteyemeyeceğidir. Dosya incelendiğinde; ölen …’nin davacı …’un gelini olduğu, ölenin davacıya fiili ve sürekli olarak destek olduğu veya ileride destek olabileceği adı geçen davacı tarafından kanıtlanamadığı anlaşıldığından davacı … yararına destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. DEVAMI… “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Ölen Gelinin Kayınpedere Destek Olacağının Kanıtlanması Gerektiği”

Manevi Tazminat Belirlenirken Hak ve Nesafet Kurallarının Önemi

Bu durumda mahkemece, davacının talep edebileceği tazminat belirlenmeden önce ibraname verildiği; davacı vekilinin 02.09.2014 tarihli dilekçesiyle, ibranamenin sigorta şirketi dışındaki diğer davalılar yönünden kabul edilmediği ve zararın belirlenmesi gerektiği iradesinin tekrarlandığı hususları göz önünde bulundurularak; alınacak uzman bilirkişi raporuyla, yapılan ödemenin düşülmesinden sonra davacının talep edebileceği bakiye tazminat miktarının saptanması ve oluşacak sonuca göre (davalı … şirketi dışındaki) diğer davalılar yönünden bir karar verilmesi gerekirken; hatalı gerekçe ve eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. DEVAMI… “Manevi Tazminat Belirlenirken Hak ve Nesafet Kurallarının Önemi”